ADAC – cijene kampiranja u Europi 2018.

Izvor: KUH

Sukladno analizi cijena kampova Europe njemačkog ADAC-a, dvije odrasle osobe s desetogodišnjim djetetom plaćaju u prosjeku 35,50 eura za noćenje u europskom kampu u glavnoj ljetnoj sezoni 2018.

Uz prosječnu cijenu od 29,13 eura, Njemačka je ponovno jedna od najjeftinijih kamping destinacija. Najjeftinije kampiranje, osim Njemačke, moguće je u Švedskoj (31,11 eura) i Austriji (35,25 eura). Najskuplje kamping destinacije su Švicarska s prosječnom cijenom od 46,78 eura, a slijede Italija (46,35 eura) i Danska (41,32 eura).

Po ADAC-u, najveći porast cijena u odnosu na prethodnu godinu registriran je u Hrvatskoj (+3,3%) te Austriji (2,7%).  “Isto more, velike razlike u cijeni: Italija je najskuplja mediteranska zemlja za kampiranje, dok je u Hrvatskoj jeftinije za 12%, a u Francuskoj najjeftinije.” naovdi se u izvještaju ADAC-a.

Cijene obiteljskog kampiranja u pojedinim zemljama Europe:

  1. Švicarska: 46,78 eura
  2. Italija: 46,35 eura
  3. Danska: 41,32 eura
  4. Nizozemska: 40,94 eura
  5. Hrvatska: 40,92 eura
  6. Španjolska: 39,94 eura
  7. Francuska: 36,55 eura
  8. Austrija: 34,31 eura
  9. Švedska: 31,11 eura
  10. Njemačka: 29,13 eura

Inače, lani je Hrvatska bila 6., sa cijenom od 39,60 eura.

 

Vijesti: