Antonia Urlić nova direktorica Sektora za turizam HGK

Danas za direktoricu Sektora za turizam HGK imenovana je Antonia Urlić. Urlić je diplomirala marketing na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a bogato iskustvu u turizmu stekla je radeći za istaknute kompanije iz...

Danas za direktoricu Sektora za turizam HGK imenovana je Antonia Urlić. Urlić je diplomirala marketing na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a bogato iskustvu u turizmu stekla je radeći za istaknute kompanije iz javnog i privatnog sektora.

U 20 godina profesionalne karijere obnašala je dužnost šefice Službe za promociju u Croatia Airlinesu, gdje je bila zadužena za upravljanje odjelima tržišnih komunikacija te unapređenje prodaje i kompanijskog dizajna, a potom je u Valamaru bila voditeljica marketinga i brenda. U Komori je od 2016. godine na funkciji pomoćnice dosadašnje direktorice Sektora za turizam HGK Leile Krešić-Jurić, koja ovu funkciju napušta na vlastiti zahtjev nakon više od pet godina.

Kao tri ključna problema s kojima će se pozabaviti u svom mandatu Urlić je istaknula nedostatak radne snage u turizmu, preveliko porezno opterećenje sektora i manjkavu regulativu. „Hrvatska ima jedno od najvećih poreznih opterećenja u turizmu, što nas smješta na samo dno u usporedbi s konkurentskim zemljama. Za postizanje ciljeva strategije razvoja turizma u Hrvatskoj do 2020. godine i daljnjeg razvoja branše potrebno je porezno rasterećenje u turizmu, uključujući i snižavanje stope PDV-a. Pitanje nedostatka kvalificiranog radnog kadra za turizam prijetnja je i svim sudionicima pri ostvarenju poslovnih ciljeva, stoga ću se putem rada komorskih udruženja boriti za primjenu mjera koje će omogućiti poboljšanje uvjeta rada, odnosno po potrebi otvoriti tržište rada, što uključuje i povećanje baza zapošljivih“, poručila je Urlić, uz napomenu kako je nužno da navedene promjene prate i nove zakonske regulative u potpunosti usklađene s potrebama i zahtjevima struke, naročito po pitanju Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama te Zakona o turističkom zemljištu, bez kojih nije moguć rast turističkog sektora u cjelini.

Inače, Odjel za turizam pri HGK je jedan od rijetkih pozitivnih primjera koji okuplja turističke djelatnike kroz razne turističke sekcije, organizira razne radionice,  edukacije i forume, proaktivno djeluje kroz sastanke svih sekcija gdje se analizira cijelo tržište te daju konkretni primjeri struke kako poboljšati poslovnu turističku klimu u turizmu. Naravno uvijek može bolje, no činjenica je kako je upravo Odjel za turizam pri HGK uvijek bio proaktivna i produžena ruka turističkom sektoru.

Danijela Čavlović nova predsjednica Zajednice obiteljskog smještaja pri HGK

Na sjednici Vijeća Zajednice obiteljskog turizma pri HGK, održanoj 19 rujna, dosadašnji predsjednik Nedo Pinezić razriješen je dužnosti na vlastiti zahtjev. Njega je zamijenila Danijela Čavlović, zamjenica predsjednika i dosadašnja predsjednica Sekcije ZOT-a grada Zagreba. Nova zamjenica predsjednika je Martina Nimac, predsjednica Sekcije ZOT-a Splitsko-dalmatinske županije.

Povezana vijest:

DANIJELA ČAVLOVIĆ IZABRANA ZA PREDSJEDNICU ZAJEDNICE OBITELJSKOG TURIZMA PRI HGK

KONAČNO PRONAĐENO RJEŠENJE PROTIV NEDOSTATKA RADNE SNAGE U TURIZMU


Vijesti: