Benchmarking istraživanje kampova u Hrvatskoj

Benchmarking istraživanje kampova u Hrvatskoj

Projekt benchmarkinga kampova nastavlja se i dalje te lagano, ali konstantno pridružuje mu se sve veći broj kampova.

Donosimo vam zanimljivo istraživanje Benchmarking hrvatskih kampova koje je za Kamping udruženje Hrvatske (KUH ) iz mjeseca u mjesec provodi Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije. Ukupno 30 kampova sudjeluje u Benchmarking projektu  iz kojeg se mogu izvuči znaimljivi podaci kao što su popunjenost kampova, stupanj iskorištenja, prihodi po noćeju, prosjećna dućina boravka  i mnogi drugi.

Inače, Benchmarking je proces mjerenja i uspoređivanja kompanijinih operacija, proizvoda i usluga s najboljima, bilo unutar kompanijina područja djelovanja ili izvan njega. Benchmarking je postupak koji se temelji na uspoređivanju vlastitih dimenzija (procesa, proizvoda, troškova itd.) s nekim poduzećem koje zaslužuje da bude mjera vrijednosti.

“Kampove koji se još nisu priključili pozivamo da se uključe odmah kako bi se dobila dodatna reprezentativnost i točnost podataka te još više podigla kvaliteta rezultata.” ističu iz KUH-a.Inače, od otvaranja pa do 11.7.2017. kampovi su ostvarili 6.167.121 noćenja, odnosno porast broja noćenja u odnosu na lani od +23,31%.

U nastavku klikom na link možete preuzeti izvještaje benchmarkinga kampova za 5. i 4. mjesec.

Preuzmite izvještaj “Benchmarking kampova – 4 /2017.

Preuzmite izvještaj „Benchmarking kampova – 5 /2017.

Povezane vijesti:

ADRIANO PALMAN,KUH: OŠTRO SE PROTIVIMO NOVO-KREIRANOJ KATEGORIJI „KAMP ODMORIŠTE – ROBINZONSKI SMJEŠTAJ“

IZVRŠNI ODBOR KUH-A ODRŽAO SASTANAK SA MINISTROM TURIZMA

 

Vijesti: