Bolnica Rovinj, Zdravstvena regija Veneto Orientale i talijanske bolnice Villa Salus osnivaju Međunarodni klaster medicinskog turizma

Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju “Prim. dr. Martin Horvat” u Rovinju te Zdravstvena regija „Veneto Orientale“ sa sjedištem u mjestu San Dona di Piave i talijanske bolnice „Villa Salus“...

Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju “Prim. dr. Martin Horvat” u Rovinju te Zdravstvena regija „Veneto Orientale“ sa sjedištem u mjestu San Dona di Piave i talijanske bolnice „Villa Salus“ sa sjedištem u mjestu Mestre Venecija i Bolnica u Jesolu uskoro će blisko surađivati kroz Međunarodni klaster medicinskog turizma.

Naime, u sklopu prekogranične hrvatsko-talijanske zdravstvene suradnje sa uglednim talijanskim zdravstvenim institucijama u potpisan je Protokol o sporazumu za definiranje zdravstvenih, administrativnih i programa zdravstvene skrbi  u cilju obavljanja rehabilitacijske aktivnosti visoke specijalizacije. U tu svrhu potpisnici sporazuma su se obvezali predložiti i razvijati zajednički model «Klaster medicinskog turizma» te se aktivirati kao potencijalni korisnici europskih strukturalnih i investicijskih fondova (fondovi SIE, odnosno Program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska) za razdoblje 2014. – 2020. Pored toga, primarni ciljevi će biti stalno obrazovanje i osposobljavanje zdravstvenih djelatnika i liječnika triju bolničkih struktura kao  i razvoj zajedničkih procesa  u pružanju prekogranične zdravstvene skrbi prema modelu suradnje između zemalja članica i regija.

Sporazumom je predviđen i  razvoj dijagnostičke djelatnosti i postavljanja dijagnostičkih okvira za rehabilitaciju u režimu E-Health, uz primjenu sustava telemedicine, digitalizacije bolničkih kartona i administrativnih tokova kao i  specijalističke zdravstvene djelatnosti drugog mišljenja. Zahvaljujući mogućem pristupu EU fondovima, ali i definiranje tijeka izobrazbe zdravstvenih i ostalih djelatnika uključenih u pružanje usluga u bolničkim strukturama, i to ne samo za specijalističke djelatnosti rehabilitacije već i za sektor pružanja zdravstvene skrbi pacijentu ili turistu u hitnom traktu, kao i prijedlog i realizaciju zajedničkih međunarodnih projekata istraživanja i razvoja za uvođenje  novih tretmana i razvoj novih tehnologija u specifičnom sektoru rehabilitacije, poput neuroznanosti i robotike” ističe Doc.dr.sc.Marinko Rade, ravnatelj Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju “Prim. dr. Martin Horvat”.

Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Prim. dr. Martin Horvat smještena je na zapadnoj obali Istre, u gradu Rovinju. Spada među starije ortopedsko rehabilitacijske ustanove, a izgrađena je još 1888. godine. Posjeduje posebno priređenu plažu koju mogu koristiti sve invalidne osobe, neovisno o težini invaliditeta, više sportskih terena kao i natkriveni bazen sa toplom morskom vodom a sve priređeno za invalidne osobe.

Vijesti: