Budućnost organizacija i kompanija destinacijskog menadžmenta počiva na marketingu i digitalizaciji

Peti nacionalni DMK forum posvećen destinacijskim menadžment kompanijama (DMK) i destinacijskim menadžment organizacijama (DMO) u organizaciji Hrvatske turističke zajednice okupio je predstavnike turističkih zajednica i destinacijskih menadžment kompanija. Tokom...

Peti nacionalni DMK forum posvećen destinacijskim menadžment kompanijama (DMK) i destinacijskim menadžment organizacijama (DMO) u organizaciji Hrvatske turističke zajednice okupio je predstavnike turističkih zajednica i destinacijskih menadžment kompanija.

Tokom jednodnevnog programa kroz niz predavanja domaćih i inozemnih stručnjaka imali prilike saznati više o budućnosti kompanija i organizacija destinacijskog menadžmenta, mogućnostima i trendovima u digitalnom marketingu, primjerima dobre prakse iz područja destinacijskog menadžmenta te poslovanju domaćih i inozemnih destinacijskih menadžment kompanija. Hrvatski turizam ove godine bilježi odlične rezultate, a veliku zaslugu, posebice u razdoblju pred i posezone, pripisujemo kompanijama destinacijskog menadžmenta koje su kreirale raznovrsne kvalitetne ponude za naše posjetitelje. Upravo će stoga i u nadolazećoj godini Hrvatska turistička zajednica biti njihov partner te podržati rast i razvoj DMK kroz dodjelu potpora za financiranje turističkih programa i ponuda ovih kompanija, a za što smo u 2018. godini osigurali znatno veći iznos od pet milijuna kuna, izjavio je direktor Glavnog ureda HTZ-a Kristjan Staničić.

Važnost DMK istaknuta je i u Strategiji razvoja turizma do 2020. godine prema kojoj bi brojka od tridesetak trenutno registriranih specijaliziranih DMK agencija trebala  narasti do 150 koje bi u suradnji s lokalnim turističkim zajednicama, privatnim poduzetnicima po cijeloj Hrvatskoj nudile raznovrsne turističke programe, ture i specijalizirane doživljaje većinom za pred i posezonu. Ministarstvo turizma podržava snažnu sinergiju destinacijskih menadžment kompanija i organizacija koja garantira razvoj složenih proizvoda, ali i razvoj turističkih regija te stoga radimo i na izmjeni paketa turističkih  zakona koji će osnažiti njihov rast i rad te pružiti mogućnost da razvijaju nove ponude kakve do sada nismo imali te tako privući nove posjetitelje u Hrvatsku.izjavio je Državni tajnik Tonči Glavina.

U nastavku programa predstavljena je i na tržištu sve traženija usluga putovanja po mjeri/ tailor made putovanja. Igor Auferber iz hrvatske DMK agencije specijalizirane za gastronomske i kulturne ture Tureta Travel  naglasio je kako individualna putovanja i tailor made programi zahtijevaju vrlo sustavan pristup svakom pojedinačnom gostu te da u tome leži najveći izazov.

Prosječan svjetski turist danas pripada takozvanoj generaciji milenijalaca te ga odlikuje socijalna tolerantnost, ekološka osviještenost, miroljubivost i tehnološka briljantnost.  Upravo stoga DMK i DMO moraju znati  kako marketinški komunicirati sa ovom zahtjevnoj skupinom, koja na mjesečnoj bazi 127 sata konzumira digitalni sadržaj. Naglasak treba biti na brzini, pravodobnoj izmjeni informacija s kreativnim pristupom potvrdio je David Meany iz vodeće europske putničke kompanije Contiki. Važnost interneta, posebice Google oglašavanja izložio je Miroslav Varga iz agencije Escape koji je naglasio da u oglašavanju  treba nastojati biti autohton i originalan kako bi se što više istaknulo na tržištu prepunom uobičajenih reklama, bannera i oglasa.


Vijesti: