Cappelli: U planu je otvaranje pet do sedam Centara kompetencija

Jedan od glavnih prioriteta ministra turizma Gari Cappellia je Zakon o turističkom zemljištu kao i stavljanje u funkciju vojnu imovine, a već par puta kroz svoje izjave ministar je...

Jedan od glavnih prioriteta ministra turizma Gari Cappellia je Zakon o turističkom zemljištu kao i stavljanje u funkciju vojnu imovine, a već par puta kroz svoje izjave ministar je najavio uvođenje Cro kartice, stvaranje uvjeta za bolje poslovanje, promjene u promociji, veći naglasak na kontinent i zdravstveni turizam, kao i dugoročno rješenje problema o nedostatku radne snage u turizmu.

U sklopu kongresa Udruge poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske ministar Cappelli istaknuo je kako je već je pokrenuto rješavanje pitanje turističkog zemljišta i aktiviranje vojne imovine, a trenutno se radi na izmjeni Zakona o boravišnoj pristojbi „Izmijenit ćemo i Zakon o boravišnoj pristojbi kako bi se dio namjenskih sredstava koristio efikasnije, a i razgovaramo s HBOR-om o mogućnostima kreditiranja turističkog sektora, koji će omogućiti kvalitetniju turističku ponudu. Kroz provođenja mjera unaprjeđenja kvalitete lakše ćemo se probijati na tržištu i postati još prepoznatljiviji“ izjavio je Cappelli

Jedna od poteza konkretnih aktualnih poteza je aktivnija suradnja i otvoren dijalog s udrugama i institucijama kao što su HZZO-om, Ministarstvom rada i mirovinskog sustava, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatska udruga poslodavaca i Udruge poslodavaca u hotelijerstvu koja se upravo sljedeći tjedan aktualizira kroz organizaciju Dana poslova u turizmu 2017. u tri grada: Osijeku, Kninu i Zagrebu. U tom smjeru idu i nove mjere aktivne politike zapošljavanja RH koje su predstavljene ovaj tjedan, a čine paket devet mjera za koje je osigurano 1,5 milijardu kuna. Jedna od spomenutih mjera koja direktno utječe i na zapošljavanje u turizmu je mjera za stalne sezonce čiji je cilj financijska podrška radnicima koji su zaposleni samo tijekom sezone, a drugi dio godine nisu zaposleni. Tako će se poslodavcu financirati 100% troška produženog osiguranja za prva 3 mjeseca i 50% troška produženog osiguranja u sljedećem razdoblju koje najduže može trajati 3 mjeseca.

U planu je otvaranje pet do sedam centara kompetencija

Sezonalnost je jedan od ključnih problema u kontekstu radne snage u hrvatskom turizmu te se moraju naći dugoročna rješenja ističe Cappelli te dodaje kako se radi i na razvijanju centara kompetencija koji će se financirati sredstvima EU. „Iz fondova će biti moguće financiranje regionalnih centara kojima ćemo odernizirati strukovno obrazovanje za turizam i ugostiteljstvo u skladu s potrebama tržišta rada i podići njegovu kvalitetu u svrhu povećanja zapošljivosti učenika kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje. Također, fokusirat ćemo se na marketinški pristup i akcije promoviranja zanimanja u turizmu“ ističe ministar Cappelli.

Foto: Adria Hotel Forum

Ministarstvo turizma je imenovano tijelom u sustavu EU fondova – Posredničkim tijelom razine I, za Operativni program iz područja učinkovitih ljudskih potencijala „Učinkoviti ljudski potencijali“, i to za prioritetne osi: 2. Socijalno uključivanje, 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje. „U okviru prioritetne osi 3. pripremaju se natječaji povezani s Centrima kompetentnosti, a cilj projekata  je modernizacija strukovnog obrazovanja za turizam i ugostiteljstvo u skladu s potrebama tržišta rada te podizanje njegove kvalitete u svrhu povećanja zapošljivosti učenika kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje. „ istaknuo je ministar Cappelli.

Kako je za provedbu aktivnosti prioritetne osi 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje postojao ex-ante uvjet (postojanje nacionalnog ili regionalnog strateškog okvira politika za poboljšanje kvalitete sustava za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (VET)), aktivnosti u okviru navedene prioritetne osi nisu mogle započeti dok Program razvoja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja nije bio usvojen te dok se Europska komisija nije složila da je traženi preduvjet ispunjen ističu iz Ministarstva turizma.

S obzirom da  je Program razvoja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te pripadajući akcijski plan donesen 23. 12. 2016. godine, a da je Upravljačko tijelo 09.02. 2017. godine objavilo kako je Europska komisija obavijestila Ministarstvo rada i mirovinskog sustava u svojstvu upravljačkog tijela Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (OPULJP) kako su ispunjeni uvjeti za korištenje sredstava iz Europskog socijalnog fonda u području obrazovanja i dobrog upravljanja, projekt je u pripremnoj fazi. „ Trenutno se u suradnji sa MZO radi  na kriterijima za proces predodabira regionalnih centara kompetentnosti, a potrebni koraci prije mogućnosti objave poziva su proces predodabira regionalnih centara kompetentnosti, izmjene i dopune Zakona o strukovnom obrazovanju te proces pripreme poziva koje provodi Ministarstvo turizma kao Posredničko tijelo razine 1. prema procedurama Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „ rekao je Cappelli

Foto: Valamar Riviera

Naime, godinama je turistički sektor koristio sezonsku radnu snagu iz Slavonije, što samo znači kako Slavonija ima kvalificirane i iskusne radne snage, a samim time veliku prednost i potencijal da upravo glavni Centar za kompetenciju bude upravo u Slavoniji. S druge strane to će također pomoći razvoju kontinentalnog turizma. „Budući da je Strategijom razvija turizma do 2020. godine određeno da će se Uspostaviti nekoliko jakih regionalnih centara unutar mreže srednjeg strukovnog obrazovanja, da se Programom jačanja konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu predlaže mreža od pet do sedam centara kompetentnosti, tri do četiri u obalnom dijelu Hrvatske – Istra i/ili sjeverni Jadran, srednji Jadran, južni Jadran, dva u središnjoj Hrvatskoj, jedan u istočnoj Hrvatskoj, a s obzirom na prije navedeno da je potrebno napraviti predodabir škola koje će postati Centri kompetencija putem analize stanja u sustavu i evaluacija zaprimljenih podataka što će predstavljati temelj za donošenje Odluke o uspostavi centara, za sada nije moguće odgovoriti na pitanje gdje će Centri biti raspoređeni.“ poručio je  ministar turizma.

Na pitanje koji je dugoročan plan rješavanja problema nedostatka radne snage tijekom turističke sezone ministar Cappelli ističe kako bi dodatno potaknuli aktivaciju zapošljavanja u turizmu, posebice tijekom ljetnih mjeseci kada postoji nedostatak kompetentnih kadrova, u suradnji s HZZ-om i Udrugom poslodavaca u hotelijerstvu rade na procesu prekvalifikacije ljudi sa Zavoda za zapošljavanje. „Osim toga kako bi promovirali turistička zanimanja, ali i aktivne mjere zapošljavanja s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava u ožujku ove godine održavamo Dane poslova u Osijeku (7. ožujka), Zagrebu (14. ožujka) i Kninu (21. ožujka), a za koji smo pripremili i medijsku kampanju koja je započela tijekom proteklog tjedna. U fokusu svih organizatora Dana poslova u turizmu, a među kojima je i HZZ, je povećanje zapošljivosti u turizmu kroz konkretno povezivanje poslodavaca s nezaposlenim osobama. Predviđeni broj sudionika je okvirno 4000 – 5000 osoba po događanju, a u okviru održavanja Dana poslova u turizmu predstavit ćemo redefinirane mjere aktivne politike zapošljavanja vezane za zapošljavanje, osposobljavanje i obrazovanje u turizmu.“

Ove godine najavljeno je otvaranje novih oko 40 hotela ove godine, a biti će ih sigurno i još više u narednim godinama te se logično postavlja pitanje: Tko će raditi u novim hotelima? „Upravo iz razloga što smo svjesni problematike i izazova koje u proteklih nekoliko godina imamo s ljudskim kapitalom, krenuli smo u sve ove aktivnosti. Naravno, ovim pitanjem bavi se cijela Europa, ne samo Hrvatska, a izazov je snažniji od ulaska Hrvatske u EU. Dugoročno ćemo mijenjati sustav školovanja te kroz dualno obrazovanje, odnosno strukovno školovanje povećati kvalitetu i kvantinentu ljudskih resursa u turističkim djelatnicima.“ zaključuje Cappelli

Ono što je izrazito pozitivno u prvih „sto“ dana ministra Cappellia da je otvoren za dijalog i komunikaciju sa strukom, te otvoreno sluša i želi razumjeti problematiku, što su mi u razgovoru potvrdili brojni turistički djelatnici. Dokaz tome je i sastanak s turističkim vodičima na kojem se konstruktivno raspravljalo o problematici stranih turistički vodiča i EU direktive tj. kako zaštiti domaće turističke vodiče, a opet otvoriti tržište turističkim vodičima iz zemalja EU, što do sad nije bio slučaj. Uostalom to je u glavnom opisu posla ministra da bude potpora struci, radi na strateškom i dugoročnom razvoju turizma te olakšanju poslovanja. No ono najvažnije su djela, te ostaje za vidjeti hoće li ministar Cappelli proći i taj ispit.

Povezane vijesti:

NOVE MJERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA

DANI POSLOVA U TURIZMU U OSIJEKU, KNINU I ZAGREBU

 

Vijesti: