Centri kompetentnosti u turizmu: Održana radionica s predstavnicima gospodarstva u turizmu i ugostiteljstvu

Ministarstvo turizma, Uprava za upravljanje kvalitetom, međunarodnu suradnju i EU, koju vodi pomoćnica ministra Olivera Shejbal je, kao posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa ‘Učinkoviti ljudski potencijali...

Ministarstvo turizma, Uprava za upravljanje kvalitetom, međunarodnu suradnju i EU, koju vodi pomoćnica ministra Olivera Shejbal je, kao posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa ‘Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.’, organiziralo radionicu s temom „Centri kompetentnosti u turizmu (CEKOM“ s predstavnicima gospodarstva u sektoru turizma i ugostiteljstva )

Regionalni centri kompetentnosti mjesta su izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kojima će se provoditi programi redovitog strukovnog obrazovanja, stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja kao i drugi oblici formalnog i neformalnog obrazovanja (učenje temeljeno na radu, natjecanja i prezentacije znanja i vještina i slično). Centri će se uspostavi u pet sektora: turizam i ugostiteljstvo, strojarstvo, elektrotehnika i ICT, poljoprivreda i zdravstvo.

Kroz interaktivnu radionicu, koju je vodila Marija Kalinić, stručnjakinja za edukaciju u području ljudskih potencijala, predstavnicima gospodarstva u sektoru turizma i ugostiteljstva kao potencijalnim partnerima predstavljen je osnovni koncept te je kroz zajednički doprinos prepoznata uloga, potrebe i očekivanja poslodavaca u procesu uspostave centara kompetentnosti u turizmu. Ministarstvo turizma je kroz prezentaciju koncepta regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva predstavilo što CEKOM razlikuje od srednje strukovne škole, pet osnovnih obilježja CEKOM-a te ulogu poslodavca u njihovoj uspostavi i programe provedbe stručne prakse.

Foto: Mint

Uspostava regionalnih centara kompetentnosti planirana je u okviru Operativnog programa ‘Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.’, u investicijskom prioritetu 10iv: „Poboljšanje značaja obrazovnih sustava i sustava osposobljavanja za tržište rada, olakšavanje prijelaza iz škole na posao, jačanje sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te njihove kvalitete, između ostalog mehanizmima za predviđanje vještina, prilagodbom nastavnih planova i programa te uvođenjem i razvojem sustava učenja koji se temelje na radu, uključujući dualne sustave učenja i programe naukovanja“, unutar specifičnog cilja 2: „Modernizacija ponude strukovnog obrazovanja te podizanje njegove kvalitete u svrhu povećanja zapošljivosti učenika kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje“.

Iz Ministarstva turizma ističku kako nastavljaju aktivno sudjelovati u stvaranju uvjeta za raspisivanje natječaja za uspostavu regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva, a osnovni preduvjet je donošenje novog Zakona o strukovnom obrazovanju koji je u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja.


Vijesti: