Država prodaje bivšu vojarnu “Češku vilu” na otoku Visu

Vlada je na sjednici u srijedu donijela odluku o raspisivanju međunarodnog javnog natječaja kojim će se tražiti ulagač za realizaciju ugostiteljsko turističkog projekta Češka vila na Visu. O ponudama na...

Vlada je na sjednici u srijedu donijela odluku o raspisivanju međunarodnog javnog natječaja kojim će se tražiti ulagač za realizaciju ugostiteljsko turističkog projekta Češka vila na Visu. O ponudama na međunarodnom natječaju odlučivat će povjerenstvo u kojem će biti predstavnici ministarstava državne imovine, prometa i turizma, te gradonačelnik Visa.

Glavni cilj osnivanja Ministarstva državne imovine bio je pokretanje i aktiviranje zapuštene državne imovine, te upravo na tu tematiku odluka vezana uz Češku vilu na Visu zaokret je prema oživljavanju državne imovine. Nakon više od dvadeset godina propadanja stara vojarna bivše JNA na otoku Visu bit će oglašena na međunarodnom natječaju za upravljanje i građenje na koji se mogu javiti zainteresirani investitori te će tako dobiti novu dodanu vrijednost i funkciju.

Nova dodana vrijednost stare vojarne koja godinama propada pogotovo je izrazito važna što se vojarna nalazi na otoku Visu, a otoci su već odavno ugroženi sami po sebi zbog manjka gospodarstva, iseljavanja i svih drugih problema zbog svoje izoliranost. Odluka o pokretanju međunarodnog javnog natječaja je povijesni iskorak u upravljanju državnom imovinom istaknuo je ministar državne imovine Goran Marić te dodao kako će ovakav projekt oživjeti i dati mogućnost života na otoku Visu te izravno djelovati na gospodarsku aktivnost i zaposlenost te na zadržavanje mladih na otocima „Do sada su neki otoci u vlasništvu Republike Hrvatske korišteni bespravno za dokoličarstvo i privatni hedonizam, bez kune naknade, a sada će dijelovi otoka koji su bili zapušteni preko dvadeset godina dobiti u kratkom vremenu potpuno novu sliku“ zaključio je ministar Marić.

Ugovor o zakupu sklopit će se na 50 godina te će se koncesija na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja dodijeliti na rok do 50 godina uz naknadu od 1.430.000,00 godišnje.  Procjena ukupnog prihoda je 84.300.000,00 kuna u proračun Republike Hrvatske, uz izgradnju novih ugostiteljsko-smještajnih jedinica razine minimalno četiri zvjezdice. Za realizaciju ovog projekta predviđen je rok od 3 godine od dana zaključenja ugovora, kazao je ministar Marić, apostrofirajući ulogu lokalne uprave u cijelom ovom projektu. U Povjerenstvu za odabir najpovoljnije ponude bit će predstavnici Ministarstva državne imovine, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva turizma te gradonačelnik Grada Visa.

Također, podsjetio je na odluku od prije nekoliko dana o nagodbi kojom su riješeni problemi vezani uz imovinsko-pravno stanje zemljišta bivše tvornice legura na Dugom Ratu, što će omogućiti realizaciju jednog višenamjenskog kompleksa. Istaknuo je da takvi projekti suštinski mijenjaju život u malim sredinama.  “Aktivirat će se sve moguće i na otocima i na obali i kontinentu” naglasio je ministar Marić te najavio da će ovakvih projekata u suradnji s lokalnom zajednici biti sve više. Napomenuo je da će Ministarstvo državne imovine uskoro poslati dopis lokalnoj upravi u kojem će pozvati čelnike da sami odrede svoje prioritete u kontekstu državne imovine na njihovom području.

Vijesti: