Duhovni wellness kao inovacija turističke ponude u regiji Kvarner

U Opatiji se od 17.travnja 2017 g u organizaciji Učilišta Lovran održava zdravstveno-turistički  događaj inovativan i jedinstven po temi „duhovnog wellnessa“ – koji postaje sve veći trend i motiv...

U Opatiji se od 17.travnja 2017 g u organizaciji Učilišta Lovran održava zdravstveno-turistički  događaj inovativan i jedinstven po temi „duhovnog wellnessa“ – koji postaje sve veći trend i motiv turističkih putovanja u svijetu.

Wellness turistička ponuda Hrvatske kao najraširenija i najrazvijenija ponuda zdravstvenog turizma  treba inoviranje u području duhovnog zdravlja i medicinskog wellnessa. Prema istraživanjima koje je provela Wellness akademija iz Lovrana, pokazuje se da Hrvatski wellness turistički ponuđači (od njih 57 istraženih) najviše nude  usluge masaže, njegu lica i tijela, vodene sadržaje (bazene i saune), a da su u manjem broju zastupljeni programi duhovnog wellnessa (osobni rast i razvoj),  medicinskog wellnessa (komplementarna medicina), rekreacije, zdrave prehrane.

Od 39 wellness centara u regiji Kvarner njih 21% nude usluge duhovnog wellnessa, a 27% medical wellnessa – što je 50% više u odnosu na ponudu ova dva programa u ostalim wellness turističkim objektima u Hrvatskoj.

Gost, predavač i voditelj radionice je Ruediger Dahlke dr.med.  iz Austrije –   koji je poznat kao doktor integrativne – psihosomatske medicine, autor preko 5 milijuna prodanih knjiga i seminara/radionica na temu duhovnog zdravlja. Dr Dahlke kao influencer life style turističkih putovanja u više Europskih destinacije (Austrija, Njemačka, Italija) , može pomoći da se Kvarner i Opatija pozicioniraju na zdravstveno-turističkoj  karti Europe kao „destinacija – duhovno utočište“  a time i privuče nova ciljna skupina na ovakva sve popularnija  „selfness“ tematizirana turistička putovanja.

 

Seminar je namijenjen pojedincima – turistima i stanovnicima lokalne zajednice, wellness investitorima i stručnjacima koji žele razvijati holističke wellness ponude i znanje u području osobnog i profesionalnog rasta i razvoja.

Program

Ovaj događaj započinje 17.travnja 2017  u 10 sati u dvorani Grand hotela 4. Opatijska cvijeta s programom:

  • 10-11.00: Predstavljanja knjige „Bolest kao put“ i upoznavanje s autorom dr Ruedigerom Dahlkeom
  • 11:00-12.30: Predavanje Bolest kao put
  • 14.00-17.00: Terapeutsko edukativna radionica Životne krize kao izazov za rast i razvoj

Organizator i uvodničar eventa je Jelica Popić dr.med. (pokretač prvog wellnessa u Hrvatskoj-Opatija 2000 g.)  i Wellness akademija iz Lovrana, koja osim edukacije wellness i zdravstveno-turističkih kadrova, svojim istraživanjima o wellness turističkoj ponudi Hrvatske i ovakvim projektima nastoji potaknuti inovacije i konkurentnost wellness turističke ponude Hrvatske.

Vijesti: