Ilirija ulaže 35 milijuna kuna u podizanje kvalitete svojih smještajnih kapaciteta i novih sadržaja

INTERVJU / Goran Ražnjević, predsjednik Uprave Ilirije d.d.

Ilirija d.d., turistička kompanija iz Biograda na Moru, koja je prošle godine proslavila 60 godina postojanja i uspješnog poslovanja na turističkom tržištu, objedinjuje sve ključne segmente mediteranske turističke ponude u tri destinacije Biogradu na Moru, Zadru i Sv. Filip i Jakovu: hotelijerstvo (Ilirija Resort), nautika (Marina Kornati i Hotelska luka Ilirija-Kornati), kamping (kamp „Park Soline“), destinacijska menadžment kompaniju/DMK Ilirija Travel a od prosinca 2016. godine akvizicijom (kupnjom) Poslovno-trgovačkog centra City Galleria u Zadru Ilirija dijelom ulazi i na real-estate segment.

U posljednjih nekoliko godina Ilirija intenzivno razvija cjelogodišnju turističku ponudu istovremeno odgovarajući na potrebe turizma i turista 21. stoljeća kroz razvoj integrirane i komplementarne ponude i usluge te razvoj selektivnih oblika turističke ponude unutar destinacija kojih posluje. Ponuda Ilirije Travel koja osim što objedinjuje turističku ponudu svih sektora kompanije odvija se i vlastitim dodatnim kapacitetima uključujući event brod „Nada“, multifunkcionalnu jahtu za 180 osoba, za ekskluzivna dnevna i noćna krstarenja, kongrese, incentive i posebna događanja sa kompletnom gastronomskom uslugom, zadarski Arsenal, spomenik nulte kategorije iz 17. stoljeća, središte javnog, kulturnog i zabavnog života regije, kao i razvoj agroturizma u sklopu difuznog hotela Ražnjevića dvori, koji je prvi hotel te kategorije u Hrvatskoj.

Također, u Iliriji poseban je fokus na produkciji kvalitetnog sadržaja ne samo na razini kompanije već i u cijeloj turističkoj destinaciji, kako kroz osmišljavanje i razvoj vlastitih događanja (Biograd Boat Show, zabavna i kulturna ponuda tijekom cijele godine u objektima u Biogradu na Moru i Zadru), potom osmišljavanje projekata u suradnji s drugim partnerima u destinacijama (manifestacija Bike&Wine) ili kroz potporu značajnim događajima u destinaciji (Tuna, sushi&wine festival, Festival cvijeća Zadarske županije, međunarodna trekking utrka Škraping Pašman, kulturno-povijesna manifestacija Dani vitezova Vranskih itd.).

Sve u svemu odličan zaokružen proizvod s fokusom na doživljaj i kvalitetni sadržaj, a toga su svakako svjesni u Iliriji, jer upravo je raznolik, kvalitetan i autentičan sadržaj turističke destinacije motiv putovanja.

Goran Ražnjević , predsjednik Uprave Ilirije d.d. / Foto:Ilirija d.d.

Investicije u 2018. godini

Dizalice u Biogradu na Moru znači samo jedno – podizanje kvalitete turističke ponude.

U 2016. i 2017. godini lirija d.d. investirala je preko 120 milijun kuna, a ove godine dodatno još 35 milijuna kuna samo u pripremu turističke sezone odnosno podizanje kvalitete i razvoj nove turističke ponude i dodatnih sadržaja. U prethodne dvije godine, 2016. i 2017. godini, značajne investicijska ulaganja u unaprjeđenje postojeće ponude izvršena su u nautičkom sektoru (Marina Kornati) ulaganjem u modernizaciju kojom je omogućen smještaj za veću kategoriju plovila, bolja iskorištenost akvatorija marine, uz dodatno podizanje kvalitete ponude implementacijom najboljih postojećih tehničkih rješenja čime je poboljšana kvaliteta i sigurnost prihvata i smještaja plovila unutar nautičkog sektora. Pored investicijskih ulaganja u nautički sektor daleko najznačajnija investicija u prethodne dvije poslovne godine je akvizicija (kupnja) Poslovno-trgovačkog centra City Galleria u Zadru kojom je stvorena kompanija sa širokim spektrom djelatnosti gdje pored turizma i ugostiteljstva, do tada temeljene Ilirijine djelatnost, proširila i jednim dijelom na real estate, omogućeno je jačanje tržišne i kapitalne pozicije i razvoj cjelogodišnjeg poslovanja kroz snaženje gospodarskih aktivnosti na cijelu poslovnu godinu.

U 2018. godini Ilirija nastavlja s kontinuiranim investicijskim ulaganjima u unaprijeđen¬je usluge, ponude i sadržaja na razini cijele kompanije posebno njenog turističkog dijela prilagođavajući svoju ponudu potrebama, zahtjevima i željama svojih klijenata, a ujedno si osiguravajući konkurentnu tržišnu poziciju te kvalitetan i prepoznatljiv turistički proizvod. Samo u pripremu ovogodišnje turističke sezone i unapređenje turističke ponude u prvoj polici ove godine, Ilirija će uložiti preko 35 milijuna kuna u sve segmente turističke ponude s naglaskom na unaprjeđenje standarda i kvalitete postojeće usluge, razvoje nove ponude te unaprjeđenja smještajnih kapaciteta hotelskog i kamping sektora. Pored nastavka poboljšanja kvalitete sadržaja u Marini Kornati uređenjem novih vezova te dodatnim objektima i sadržajima ukupne vrijednosti od 7 milijuna kuna.

U hotelskom sektoru vrijednost investicijskih ulaganja iznosi 14 milijuna kuna, a najviše će se investirati u njihov najveći i najprepoznatljiviji hotel – Iliriju**** čija će ponuda do početka sezone biti dodatno osuvremenjena izgradnjom zatvorenog bazena, kojim će se spojiti dva hotela Ilirija i Adriatic, a investirat će i dodatnih 12 milijuna kuna u kamping sektor odnosno kamp „Park Soline“ gdje se nabavlja nove mobilne kuće te se podiže kvaliteta cijele infrastrukture kampa, razvija dodatna ponuda i sadržaji te se nastavlja s daljnjim hortikulturno oplemenjivanja kampa. Investicijska ulaganja u pripremu ove poslovne godine ukupne vrijednosti od 1 milijun kuna kompanija će izvršiti u destinacijskoj menadžment kompaniji Ilirija Travel dok će u dodatnih milijun kuna biti investirano u unapređenje ponude i usluge multimedijalnog centra Arsenal.

Trenutno smo u proces rekonstrukcije cijelog hotel Ilirija, kampa, Marine Kornati, a u sklopu investicije je i gradnja novog zatvorenog bazena. Ono što je najvažnije za istaknuti je kako će novi bazen biti višenamjenski tj. tijekom ljeta bit će otvoren, a tijekom zime zatvoren“ ističe predsjednik Uprave Ilirije d.d. Goran Ražnjević te dodaje kako je novi višenamjenski bazen ono što im je nedostajalo, a s navedenom investicijom i adaptacijom tj. podizanje kvalitete hotelskog sektora dodatno će doprinijeti tržišnoj prepoznatljivost i konkurentnosti hotela Ilirija Resort.

Tako će hotel Ilirija osim novog sadržaja kroz otvoreni tj. zatvoreni bazen dobiti novi i moderniji izgled i ambijent. Mijenja se cijela balkonska ograda te se adaptiraju sve sobe kao i recepcija, a sve pod standardom četiri zvjezdice. U hotelskom sektoru ove godine nakon hotela Kornati nastavljamo s prelaskom hotela Ilirije i Kornata na zemni plin kao osnovni energent. Kako je od nedavno blizu hotela došao zemni plin, odmah smo odlučili cijelu energetsku ovisnost tj. potrebu crpiti iz zemnog plina kako bi zadovoljili što bolje ekološke kriterije. Također, cilj nam je u budućnosti preurediti i poslovno aktivirati sve krovove naših hotela gdje želimo stvoriti terase i barove na vrhu hotela Ilirije i Adriatic s kojih će se pružati prekrasan i jedinstven panoramski pogled prema moru i pašmanskom kanalu odnosno otoku Pašmanu„ ističe Ražnjević.

Ilirija preko 80 posto svih potreba nalazi iz domaće lokalne ekonomije, a dugoročni imperativ je da to bude u cijelosti – Ražnjević

Ilirija je danas jedna od tri vodeće turističke tvrtke zadarske regije i jedna od 15   vodećih turističkih kompanija u Hrvatskoj čemu je zasigurno doprinjela i društvena odgovornost prema zajednici u kojoj Ilirija uspješno djeluje i posluje preko 60 godina.

Ilirija je dio šire zajednice, ta spoznaja i svijest da kao odgovorni gospodarski subjekt svojim poslovanjem aktivno doprinosimo razvoju ne samo Ilirije, već i da efekte našeg poslovanja osjeti i šira zajednica, počevši od ostalih gospodarskih subjekata i grana na lokalnoj i regionalnoj razini odnosno hrvatskog gospodarstva u cijelosti, pa potom i društva u širom smislu riječi. Ilirija preko 80 posto svih potreba nalazi iz domaće lokalne ekonomije, a dugoročni imperativ je da to bude u cijelosti. Dakle, 80 posto što se nudi u gastro ponudi cijele kompanije dolazi s hrvatskih polja.“ – ističe prvi čovjek Ilirije.

Druga činjenica koja puno govori o Iliriji je njen odnos prema zaposlenicima. Ilirija za razliku od velike većine turističkih kompanija nema značajnijih  problem s radnom snagom koja muči cijeli naš turistički sektor.

Naime, temelj i glavni fokus Ilirije d.d. je upravo na čovjeku i upravo tu leži jedino rješenje problema nedostatka radne snage. Veliku „tajna“ i rješenje za nedostatak radne snage u turizmu je ponuditi kvalitetnije radne uvijete i cijeniti ljude. Radnik tj. čovjek koji je najvrjedniji resurs kao i ključ uspjeha u turizmu gdje je kvalitetna usluga imperativ je dugo bio na samom dnu vrijednosti. Nedostatak radne snage je problem koji je godinama „vrištao“ i bilo je samo pitanje vremena kada će taj balon puknuti i kada će se turistički sektor naći u trenutnoj situaciji. No, ne i Ilirija d.d, a to sve govori.

Njegujemo aspekt kvalitetnog upravljanja sa svojim zaposlenicima od prvog dana. Svaki sat, svaki dan i svaki mjesec u fokusu nam je čovjek, jer upravo ljudi su početak i kraj svega. Bez ljudi ne možemo u ničemu uspjeti. Ali ljudi moraju živjeti cijelu godinu, o ljudima treba voditi računa tijekom cijele godine. Temelji cijele naše poslovne filozofije je upravo na ljudima kao i na cjelogodišnjem zapošljavanju koliko je to moguće. Ključno je pronaći ravnotežu, odnosno održiv sustav između ponude i potražnje, tako da se ne događa da se razvoj i rast kapitala odvija na račun zaposlenika i njihovih prva a s druge strane niti da zaposlenici svoja prava ostvaruju na uštrb kapitala. Da bi postigli tu ravnotežu, u prvom redu sezona u hrvatskom turizmu treba trajati puno više od 90 dana u godini na čemu Ilirija godinama intenzivno i radi kroz razvoj destinacijskog menadžmenta, odnosno destinacijske menadžment kompanije/DMK Ilirija Travel, kroz koju, kao integrirani i komplementarni proizvod  intenzivira gospodarske aktivnosti u pred i posezoni. To nam donosi sigurnost i stabilnost što se direktno reflektira na poslovne efekte tj. uspješne poslovne rezultate.ističe Ražnjević.

Upravo po kvaliteti usluge kao i po pristupačnosti zaposlenika, od spremačice, konobara, kuhara pa do recepcionera je najveća vrijednost Ilirije. Kako i osobno mogu potvrditi, osjećate se ne kao gost, nego kao čovjek, prijatelj te upravo ta ljudska komponenta i element je poseban osjećaj koji očarava. Dakle, tu ne pričam o onom sterilnom pristupu kroz turističku industriju, nego o poštivanju gosta kao prijatelja. A cijelu tu „zaraznu“ atmosferu i doživljaj čine upravo ljudi na „prvoj crti obrane“ koji su u direktnom kontaktu sa gostima te upravo ti zaposlenici su brend hotela, a ne logo i formalni brend. Ležernost, zadovoljstvo, a opet visoka razina profesionalizma se vidi i osjeti na ljudima, a to se ne može sakriti.

Kako za kraj ističe Ražnjević, Ilirija nema neočekivanih problema, sami kroje svoju pozitivnu budućnost kroz održivi i dugoročni razvoj, no ističe kako je najveći problemi u Hrvatskoj nerazumijevanje od čega ljudi žive te lošeg stanja u gospodarstvu. „Društvo, kao i čovjek koji živi od zdravoga krvotoka mora živjeti od zdravog gospodarstva. Zdravo, snažno i tržišno konkurentno gospodarstvo za svaku suvremenu, ozbiljnu i odgovornu državu je početak i kraj svega. Bez toga nema suvremene i suverene države. Stoga se za hrvatsko gospodarstvo moraju stvoriti primjereni kvalitetni uvjeti i put da se može nesmetano razvijati, da se poštuju zakoni, ali isto tako Zakoni se ne smiju više krojiti da kastriraju poslovanje i egzistenciju ljudi, nego Zakoni moraju stvarati uvjete koji omogućavaju ljudima da žive i rade. To trebaju razumjeti naši nositelji javne vlasti. Fokus prvenstveno mora biti na čovjeku i društvu. Za sve što želimo i možemo raditi kao društvo, jednostavno nema razumijevanja. Dakle, temelj naše stvarnosti mora biti prvenstveno na čovjeku i na zdravom gospodarstvu, pa tek onda na zakonima„ zaključuje Ražnjević.

Ilirija je odličan primjer kakvi investitori trebaju našem turizmu i gospodarstvu. Trebaju nam investitori koji gledaju dugoročno, koji brinu o svojem utjecaju na lokalnu ekonomiju te kojima je čovjek i kvalitetna usluga na prvom mjestu.

Vijesti: