ITB: Sigurnosni rizici za turizam

Peter Billing, šef „Jedinice za hitna stanja“ (ECHO), Europske komisije na ITB kongresu u Berlinu

ECHO je središnja jedinica Europske unije za brzu reakciju i  koordinaciju svih aktivnosti vezanih za sigurnosna pitanja prouzročena nekom katastrofom. Generalno se katastrofe dijele na prirodne (poplave, potresi, požari…) i katastrofe nastale ljudskim djelovanjem. Ove katastrofe koje u posljednje vrijeme najviše osjećamo kao posljedicu terorističkih napada i ratnih djelovanja, zahvaćaju građane EU-a diljem svijeta i to najviše kao turiste. Sirija, Afganistan, Somalija, Sudan, Turska, Egipat, Tunis, Libija … u svim ovim zemljama sigurnosno su bili ugroženi i građani EU-a koji su trebali pomoć ECHO-a. Isto se događa i na tlu Europe, od Londona, Barcelone, Pariza, Nice, Berlina pa do Bruxellesa gdje se jedan od napada dogodio niti 100 metara zračne linije od sjedišta ECHO-e. Europski građani kao turisti  stradali su i u prirodnim katastrofama diljem svijeta. Najveća pogibelj novijeg doba za Šveđane dogodila se na Tajlandu kada je u Tsunamiju stradalo 534 Švedskih državljana.

Od osnivanja ECHO-e 2001. godine dogodilo se 200 katastrofalnih događaja prilikom kojih je ova jedinica intervenirala. Samo iz Libije je u vihoru ratnih djelovanja u vrlo kratkom vremenu bilo evakuirano 6.000 građana EU i 32.000 građana iz drugih zemalja. Interveniralo se je i na Haitiju 2010. i 2016. godine kada su zabilježene i intervencije u Portugalu zbog šumskih požara te u Albaniji zbog poplava. ECHO-a koordinira i humanitarne misije, osobito one vezne za izbjegličke valove prema Europi.

ECHO-a ima dežurstva 365 dana u godini, 24 sata na dan, koordinira 800 ljudi u timovima i ima svojih 48 terenskih časnika koji vode akcije. U svakom se trenutku provode analize rizika od svih vrsta katastrofa i po tom se pitanju usko surađuje sa svim specijaliziranim službama iz zemalja članica i ostalih zemalja kao i sa veleposlanstvima koja daju preporuke svojim građanima vezane na rizike putovanja u pojedinu zemlju i regiju. ECHO-a nema mandat izravnog upozorenja  građanima ili turistima o rizicima putovanja u određenu zemlju.

Turizam je najizloženiji sektor katastrofama a posebno je u fokusu terorističkih napada zbog efekta sijanja straha i panike. Zbog povećanog rizika za turiste, sve veće turističke kompanije moraju imati tako zvanog „risk managera“ ili „security managera“, osobu koja će prikupljati sve važne informacije o sigurnosnom riziku i prosljeđivati ih vodstvu tvrtke. U slučaju incidenta ta je osobna zadužena za koordinaciju pomoći zatečenim turistima.  Jedan takav primjer je bio i teroristički napad na turiste na plaži hotelskog  resorta u Tunisu. Od tada se inzistira da svi veći hoteli imaju osobu zaduženu za sigurnost gostiju koja je zaposlenik hotelske tvrtke a surađuje sa svim privatnim i javnim službama sigurnosti. Sve su češći zahtjevi za izradu  Internet aplikacije koje će obavještavati putnike o novonastalim rizicima i davati im upute o postupanju u slučaju incidenta. Jačaju i pritisci na turoperatore da otvoreno informiraju svoje potencijalne goste o rizicima putovanja na neke destinacije od kojih veliki turoperatori ne odustaju, unatoč visokom sigurnosnom riziku, zbog obaranja cijena i postizanja ekstra profita. Što je destinacija ranjivija to je podložnija većem spuštanju cijena, a takva situacija pogoduje „velikima“ koji „okreću“ veliki broj putnika. Međutim kada se „raširi mišljenje“ o pretjeranom riziku tada drastično pada interes za putovanje na tako rizičnu destinaciju. Trenutačno se takav scenarij događa sa Turskom.

I mi smo u Hrvatskoj u nedavnoj prošlosti iskusili takvu situaciju. Trebalo nam je 10 godina nakon rata da bi se stanje počelo normalizirati. Upravo i zbog tog iskustva Hrvatska mora uvesti nultu toleranciju prema svakom obliku nasilja, ksenofobije, huškanja na nasilje, kriminalnih napada prema ljudima i njihovim dobrima. Neka recentna događanja koja su ostala bez odgovarajuće reakcije sigurnosnih službi već umanjuju sigurnosnu vrijednost Hrvatske.  Sigurnost je najdragocjeniji osjećaj ljudi koji žive na nekom prostoru i ljudi koji namjeravaju putovati prema tom prostoru. Očuvanje tog kapitala mora za našu zemlju biti zadaća broj jedan.

Iz Berlina za HrTurizam.hr piše Nedo Pinezić

Vijesti: