Kako unaprijediti ugostiteljsku uslugu u domaćinstvu?

Odgovora na ovo pitanje ima više. Dapače, nude se rješenja iz pojedinih segmenata djelatnosti kao što su digitalni marketing, bazeni i bazenska tehnika, madraci, perilice… Pravi način postizanja stalnog...

Odgovora na ovo pitanje ima više. Dapače, nude se rješenja iz pojedinih segmenata djelatnosti kao što su digitalni marketing, bazeni i bazenska tehnika, madraci, perilice…

Pravi način postizanja stalnog rasta u kvaliteti uz praćenje trendova u turizmu je povezivanje osnovnih elemenata marketinga : ispitivanje tržišta, definiranje profila potražnje, kreiranje ponude prema poznatoj potražnji, edukacija, specijalizacija, investiranje, isticanje prednosti, brendiranje, promotivno-prodajni kanali, uvažavanje povratne informacije gostiju i stalno ponavljanje ovog ciklusa.

Upornost

Pitao Ive Johna „Zašto je kod vas u Engleskoj trava zelenija, gušća, ljepša ?“ Kaže John : „Da li vi travu zalijevate svaki dan ? Kaže Ive : Da. Da li ju kosite svaki tjedan ? Kaže Ive : Da. Da li ju gnojite u jesen i proljeće ? Kaže Ive: Da, i to ! John : I to sve radite 500 godine ? Ivan: eh…“

Primorsko goranska županija je, ima već gotovo 10 godina, krenula s primjenom pravog načina unapređenja ugostiteljske usluge u domaćinstvu. Ovako to izgleda :
Obiteljski smještaj na prostoru Kvarnera čini gotovo 48% ukupnih smještajnih kapaciteta Primorsko-goranske županije, što ukazuje na važnost boljeg tržišnog pozicioniranja obiteljskog smještaja. Stoga je Primorsko-goranska županija u suradnji s Turističkom zajednicom Kvarnera i lokalnim turističkim zajednicama s područja Kvarnera još 2010. godine pokrenula projekt dodjele oznake kvalitete „Kvarner Family“ s ciljem brendiranja smještaja u sobama, apartmanima, kućama za odmor i kampovima pružatelja ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu na području Primorsko-goranske županije.

Riječ je o sustavu standarda i mjerila kojima se želi stvoriti nova osnova za povezivanje nositelja obiteljskog smještaja na području čitave Primorsko-goranske županije. Osnovni kriteriji za dodjelu oznake projekta su: uređenje okoliša, ugodno opremljen interijer, prepoznatljivost objekta, ali i poštivanje tradicije, vjernost gostiju te doživljaj domaćinskog i obiteljskog ugođaja. Time se objekti s oznakama „Kvarner Family“ žele učiniti tržišno prepoznatljivim, a za razinu kvalitete jamče Turistička zajednica Kvarnera i lokalne turističke zajednice objavom u posebnom web katalogu na internetskim stranicama i u promotivnim materijalima.

U projekt su se uključile i agencije, kreirani su podbrendovi

U 2013. godini, Turistička zajednica Kvarnera u suradnji s lokalnim turističkim zajednicama pozvala je i turističke agencije s područja Primorsko-goranske županije da se uključe u projekt „Kvarner Family“ na način da steknu oznaku kvalitete „Kvarner Family Agency“.
Također razvili su se i daljnji podbrendovi oznake Kvalitete „Kvarner Family“:
• Pet Friendly– namijenjen turistima s kućnim ljubimcima (započet 2014.)
• BikeFriendly– namijenjen ciklo turistima (započet 2014.)
• HikeFriendly– namijenjen turistima koji pješače (započet 2014.).

Broj zainteresiranih za primjenu novih znanja stalno raste

Pružatelji ugostiteljske usluge u domaćinstvu iskazali su veliki interes za uključivanje u projekt, tako da trenutno oznaku kvalitete nose smještajni objekti u vlasništvu 489 pružatelja smještaja u domaćinstvima s područja Kvarnera, a od toga 59 Pet Friendly, 24 Bike Friendly i 23 Hike Friendly iznajmljivača te 28 Kvarner Family agencija od koji su 4 Dog Friendly agencije.Također partneri na projektu u podbrendu Pet friendly su i Veterinarska stanica Rijeka s mrežom svojih ambulanti i trgovina za kućne ljubimce te hotel i plaža za pse Monty s, kao i Sparkly pet – salon za uljepšavanje kućnih ljubimaca. Web portal www.kvarnerfamily.hr se ažurira i prilagođava trendovima, a aktivne su i Facebook stranice Kvarner Family i fan grupa Pet friendly. Osim Kvarner Family brošure, otisnuta je brošura „Obiteljski paket“ s vaucherima, u sklopu koje su se akciju uključili mnogobrojni gospodarski subjekti koji su odobrili popuste na svoje usluge.

Poticaj investicijama

Temeljem upita subjekata obiteljskog smještaja na radionicama održanim na temu pružanja ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu i na prijedlog Povjerenstva za provedbu projekta „Kvarner Family“, izrađen je i pokrenut u prosincu 2015. godine Program kreditiranja “Kvarner Family” s ciljem ulaganja i podizanja kvalitete usluge smještaja u objektima u kojima se pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu.
Program se provodi u suradnji sa sljedećim bankama: HRVATSKOM POŠTANSKOM BANKOM d.d., ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. i ZAGREBAČKOM BANKOM d.d.

Uvjeti kreditiranja

Korisnici kredita po ovom Programu mogu biti fizičke osobe – pružatelji ugostiteljske usluge u domaćinstvu registrirani u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Iznajmljivači) sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti i Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, koji posjeduju Rješenje Ureda državne uprave nadležnog za izdavanje Rješenja kojim se odobrava pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i da odobrena sredstva u 100%-tnom iznosu namjeravaju uložiti u vlastite smještajne kapacitete na području Primorsko-goranske županije.
Sredstva se odobravaju isključivo za:
• ispunjavanje uvjeta za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu po kriterijima sustava oznake kvalitete „Kvarner Family“ i pripadajućih dodatnih oznaka kvalitete („Pet Friendly“, „Bike Friendly“, „Hike Friendly“ i ostalih standarda posebne ponude koje provodi Turistička zajednica Kvarnera);
• uređenje, modernizaciju (podizanje kvalitete objekta) ili proširenje objekata koje svojom realizacijom ne narušavaju tradicijske vrijednosti primorske, odnosno goranske autohtone gradnje;
• nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme.
Iznos kreditnih sredstava je u rasponu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna. Rok otplate kredita do pet godina, s mogućnosti počeka jednu godinu koja je uključena u rok otplate. Rok iskorištenja iznosi do 12 mjeseci. Sredstva se doznačuju bezgotovinskom isplatom na račun dobavljača ili izvršitelja usluge za korisnika kredita temeljem ovjerene situacije, predračuna, računa ili ugovora o isporuci ili kupnji u visini od najmanje 90% te isplatom Korisniku kredita na transakcijski račun do najviše 10% iznosa odobrenog kredita uz obvezno pravdanje dokumentacijom za namjensko korištenje kredita.

Kreditni potencijal

Kreditni potencijal je 5.000.000,00 kuna, s time da Primorsko-goranska županija subvencionira kamatu na odobrene kredite s pet (5) postotnih poena za ulaganja na području Gorskog kotara i malih otoka Primorsko-goranske županije (Unije, Susak, Ilovik, Vele i Male Srakane) tako da kamata za krajnje korisnike u konačnici iznosi ca. 1% godišnje. Za preostala područja Primorsko-goranske županije, Županija subvencinara kamatu s četiri (4) postotna poena tako da kamata za krajnjeg korisnika iznosi najviše ca. 2% godišnje.

Obiteljski mikropoduzetnici u turizmu do sada iskoristili 4 mil. kuna kredita

Zaključno do današnjeg dana, kreditni potencijal od 5.000.000,00 kuna iskorišten je u vrijednosti od 4.003.103,00kuna s odobrena ukupno 52 kredita.Na raspolaganju je još preostaloga milijun kuna kreditnog potencijala.

Na raspolaganju je još najmanje 10 kredita

Zahtjevi se podnose Povjerenstvu za provedbu Programa kreditiranja „Kvarner Family 2015. poštom na adresu: Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, Slogin kula 2, 51 000 Rijeka ili osobnom dostavom u pisarnicu Primorsko-goranske županije koja se nalazi na adresi: Slogin kula 2 (prizemno), Rijeka. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na tel. 051/351-261.
Javni poziv, obrazac zahtjeva za kredit i popis dokumentacije koju treba priložiti uz zahtjev podnositelji mogu preuzeti s Internet stranice Primorsko-goranske županije: www.pgz.hr pod Natječaji. Rok za podnošenje zahtjeva je do iskorištenja kreditnog potencijala.

Autor: Nedo Pinezić

Vijesti: