Nepoznata Krka – novi održivi i kvalitetan projekt Nacionalnog parka Krke

S ciljem disperzije turista te generiranjem dodatnih kvalitetnih sadržaja Nacionalni park Krka pokrenula je novi projekt “Nepoznata Krka: skrivena blaga gornjeg i srednjeg toka rijeke Krke”. Ukupna vrijednost Projekta...

S ciljem disperzije turista te generiranjem dodatnih kvalitetnih sadržaja Nacionalni park Krka pokrenula je novi projekt “Nepoznata Krka: skrivena blaga gornjeg i srednjeg toka rijeke Krke”.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 80.057.649,15 HRK, od čega je 66.200.193,06 HRK sufinancirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj u obliku bespovratnih sredstava u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (šifra Projekta KK.06.1.2.01.0003). „Projekt Nepoznata Krka objedinjuje sve ono čime se Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ kao upravljačka struktura bavi. Zaštita prirode, održivi razvoj i infrastrukturna ulaganja, upravljanje posjetiteljima, suradnja s lokalnom zajednicom te edukativne i prezentacijske aktivnosti objedinjene su u projekt koji će zasigurno pozitivno utjecati na ukupan razvoj cijelog područja srednjeg i gornjeg toka rijeke Krke. Ideja samog projekta je da se potencijal Nacionalnog parka „Krka“ kao brenda iskoristi za privlačenje posjetitelja zainteresiranih prvenstveno za prirodnu i kulturnopovijesnu baštinu i edukaciju, kojima ćemo ovim projektom ponuditi jedan drugačiji, potpuniji doživljaj Krke“, istaknuo je mr. sc. Krešimir Šakić, ravnatelj JU „NP Krka“ i voditelj projekta.

Misao vodilja projekta je aktiviranje – izgradnjom infrastrukture i kapaciteta ključnih dionika i razvojem novih edukativnih posjetiteljskih proizvoda i usluga – neiskorištenog turističkog i gospodarskog potencijala sjevernog dijela Nacionalnog parka „Krka“ i postizanje kvalitetnijeg prostornog i vremenskog rasporeda posjetitelja, te ukupni društveni, gospodarski i ekološki boljitak toga područja.

O razlozima prijave projekta Nepoznata Krka govorila je Ivona Cvitan, rukovoditeljica Službe za turizam, promidžbu, prezentaciju i ugostiteljstvo JU „NP Krka“, naglasila je kako su dinamika rasta broja posjetitelja i infrastrukturni pritisci na lokalitetu Skradinski buk doveli do potrebe za prostornom i vremenskom disperzijom posjetitelja, tako da im se ponude kvalitetni sadržaji na uzvodnim lokalitetima Parka.

O utjecaju projekta na revalorizaciju posjetiteljske ponude JU „NP Krka“ te na lokalnu i nacionalnu turističku ponudu govorila je Željana Šikić, direktorica Turističke zajednice Šibensko-kninske županije koja je projektni partner. „Turizam i zaštita prirode nisu i ne mogu biti u divergentnom odnosu i s obzirom da je okruženje temeljni dio turističke ponude destinacije, turizam ima zaštitu prirode kao svoj trajni i nepobitni interes. Zajednički cilj u okviru ovog projekta je da boravak posjetitelja u zaštićenom području bude u cilju istraživanja, obrazovanja i uživanja u okolišu, njegovim biljnim i životinjskim vrstama kao i povezanim kulturnim elementima na tom prostoru“, istaknula je Željana Šikić, direktorica Turističke zajednice Šibensko-kninske županije koja je projektni partner.

Projektom je predviđen niz infrastrukturnih intervencija unutar NP „Krka“, osmišljavanje i uvođenje novih prezentacijskih i interpretacijskih sadržaja, poput izgradnje, uređenja i opremanja posjetiteljskog centra „Eko kampus Krka“ u Puljanima, interpretacijsko-edukacijskog i volonterskog centra, i opremanja Centra za interpretaciju prirode „Krka – vrelo života“ u Kistanjama, s likovnim i multimedijalnim interpretacijskim postavom, uređenje pješačkih staza, elektrifikacija brodskog prometa i unaprjeđenje sustava upravljanja sadržajima i posjetiteljima, u sklopu kojega su predviđene brojne edukativne aktivnosti radi povećanja sigurnosti posjetitelja, ali i podizanja svijesti javnosti i dionika iz sektora obrazovanja, turizma i medija o prirodnim bogatstvima rijeke Krke i procesima vezanim za nju. “Osmišljavanjem tematskih proizvoda za posjetitelje i novih turističkih sadržaja i njihovom promocijom u okviru ovoga projekta, nastoji se dodatno valorizirati turistički potencijal gornjeg i srednjeg toka rijeke Krke i na taj način posjetiteljima pružiti jedinstven i cjelovit turistički doživljaj” zaključuje Cvitan.

Povezana vijest:

80 MILIJUNA KUNA ZA UREĐENJE SREDNJEG I GORNJEG TOKA KRKE

PRVI PUT U JEDNOM DANU NP KRKU POSJETILO PREKO 10.000 LJUDI, SAZNALI SMO KAKO JE TO IZGEDALO NA TERENU

Vijesti: