NP Krka kreću u gradnju novog Centra za upravljanje posjećivanjem – Lozovac

Nakon uspješne realizacije projekta Nepoznata Krka, Javnoj ustanovi „Nacionalni park Krka“ dodijeljena su bespovratna sredstva i za projekt Centar za upravljanje posjećivanjem Nacionalnog parka „Krka“ – Lozovac. Ukupna vrijednost...

Nakon uspješne realizacije projekta Nepoznata Krka, Javnoj ustanovi „Nacionalni park Krka“ dodijeljena su bespovratna sredstva i za projekt Centar za upravljanje posjećivanjem Nacionalnog parka „Krka“ – Lozovac.

Ukupna vrijednost projekta je 105.968.378,33 HRK, od čega Europski fond za regionalni razvoj (EFRD) sufinancira 71.698.656,53 HRK, odnosno 85 % od ukupnih prihvatljivih troškova koji iznose 84.351.360,63 HRK, u obliku bespovratnih sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. – Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode (šifra Projekta KK.06.1.2.01).

Cilj projekta uređenja Centra za upravljanje posjećivanjem Nacionalnog parka „Krka“ – Lozovac  je, izgradnjom infrastrukture za prijam i upravljanje i edukacijom posjetitelja, povećati vidljivost NP „Krka“ kao turističke atrakcije, jačati obrazovne kapacitete za interaktivnu edukaciju i informiranje posjetitelja, postići kvalitetniji prostorni i vremenski raspored posjetitelja, te osigurati društveni, gospodarski i ekološki boljitak. „Izgradnja i stavljanje u funkciju kompleksa ulaza Lozovac uključuje izgradnju i opremanje zgrade Posjetiteljskog centra te izgradnju i uređenje prometnica, parkirališta i pješačke površine. Novi objekt nalazit će se na prostoru sadašnjeg bifea a protezat će se do postojećeg sanitarnog čvora, a trenutno je u tijeku izrada izvedbenog projekta, nakon koje se pokreće postupak odabira izvođača radova, a sam početak radova se očekuje do kraja godine.“ ističe Krešimir Šakić, ravnatelj NP Krke.

Izgradnja i stavljanje u funkciju kompleksa Posjetiteljskog centra Lozovac uključuje:

1.Izgradnju i opremanje zgrade Posjetiteljskog centra Lozovac:

 • Izgrađena i opremljena četiri funkcionalna volumena, s ukupno 1860 m² korisnog prostora, u kojima su raspoređeni i grupirani sadržaji posjetiteljskog centra (multimedijski, info i administrativni sadržaji, blagajne, sanitarni blok, te komercijalni, ugostiteljski, spremišni i servisni sadržaji).
 • Izložbeno-prezentacijske i multimedijske sadržaje Posjetiteljskog centra Lozovac:
  • AR Proširenu stvarnost;
  • Multimedijsku dvoranu;
  • Manju dvoranu/sobu za sastanke;
  • Izložbu arheoloških artefakata;
  • Umjetničku instalaciju – čuvare Parka;
  • Toteme s vizualima.

2.Izgradnju prometnica, parkirališta i pješačkih površina:

 • Uređeno okretište za autobuse NP „Krka“;
 • Izgrađenu prilaznu cestu do Posjetiteljskog centra i prostor za organizirani parking agencijskih autobusa;
 • Izgrađen mokri sanitarni čvor uz perone za agencijske autobuse;
 • Izgrađen „zeleni otok“ s prostorom za reciklažu i razvrstavanje otpada;
 • Uređene i opremljene dvije hortikulturne površine s dječjim igralištem;
 • Instaliran sustav za automatsku provjeru ulaznica i digitalne info-panoe;
 • Instaliranu signalizaciju unutar kompleksa namijenjenu lakšem snalaženju i usmjeravanju posjetitelja.

Uz Nacionalni park „Krka“, sredstva su dodijeljena i NP „Mljet“, NP „Paklenica“, PP „Biokovo“, Cerovačkim špiljama, Sveučilištu u Zadru, Općini Darda, Gradu Petrinji i Gradu Benkovcu.

 

Vijesti: