Objavljen javni poziv za kandidiranje članova Savjeta za razvoj civilnoga društva predstavnika udruga iz područja turizma

Sukladno Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva (Narodne novine br. 62/2017), u rad Savjeta za razvoj civilnoga društva uključeni su i predstavnici udruga iz...

Sukladno Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva (Narodne novine br. 62/2017), u rad Savjeta za razvoj civilnoga društva uključeni su i predstavnici udruga iz područja turizma.

Ovim putem Ured za udruge poziva udruge iz područja turizma da prijave kandidate za člana i zamjenika člana Savjeta sukladno Javnom pozivu

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva (Narodne novine br. 140/2009, 42/2012, 61/2014 i 62/2017) a na temelju članka 22. Poslovnika Savjeta za razvoj civilnoga društva, donesenog na sjednici održanoj 16. ožujka 2017., kriteriji za isticanje kandidata za člana Savjeta i zamjenika člana iz reda udruga i drugih organizacija civilnoga društva su:

  • da je punoljetni državljanin Republike Hrvatske,
  • da nije dužnosnik političke stranke i
  • da ima minimalno tri godine djelatnog iskustva u području djelovanja udruge ili druge organizacije civilnog društva koje predstavlja.

Kandidate za člana i zamjenika mogu predlagati isključivo udruge i druge organizacije civilnog društva iz područja turizma. Svaka udruga odnosno formalna mreža ili savez udruga može istaknuti samo po jednog kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta. Na obrascu za isticanje kandidata trebaju biti istaknuti kandidati i za člana i za zamjenika člana.

U roku osam dana od isteka roka za kandidiranje, Povjerenstvo za izbor članova Savjeta (imenovano od strane Savjeta) pregledat će prijave pristigle u roku i utvrditi zadovoljavaju li formalne uvjete zadane Javnim pozivom za područje djelovanja turizam. Rok za isticanje kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta za područje turizma je 25. kolovoz 2017.

Više o natječaju pogledajte ovdje

Vijesti: