Objavljena završna statistika turističkog prometa u kampovima u 2016

U 2016. su kampovi ostvarili 17.483.616 noćenja, 2% više u odnosu na 2015. godinu, a najveći porast noćenja ostvarili su Danci, s čak rastom od +25%. Ukupni smještajni kapacitet...

U 2016. su kampovi ostvarili 17.483.616 noćenja, 2% više u odnosu na 2015. godinu, a najveći porast noćenja ostvarili su Danci, s čak rastom od +25%.

Ukupni smještajni kapacitet Hrvatske u kampovima u 2016. iznosio je 242.271 osoba u ukupno 640 objekata (kampova) ističu iz Kamping udruženja Hrvatske” U 2016. su naši kampovi ostvarili 17.483.616 noćenja i 2.601.373 dolazaka – u odnosu na 2015. to predstavlja rast broja noćenja za 1,9% i broja dolazaka za 1,8%. Od početaka kamping turizma na ovim našim prostorima, više je noćenja ostvareno tek 1986. godine (17.506.000 noćenja).”

Najviše kamping noćenja ostvaruje se u Istarskoj županiji (51%), a slijede Primorsko-goranska (19%) i Zadarska županija (12%). Tek oko 2% noćenja otpada na kampove na kontinentu. Na županijskoj razini, Nijemci su najvažniji gosti, na prvom mjestu u čak 9 županija (regija), dok su Slovenci na drugome mjestu u čak 6 županija. Hrvati ostvaruju tek 2,5% noćenja u našim kampovima, te su u 2016. godini ostvarili 445.747 noćenja (-7% u ondosu na 2015.) – od čega čak 25% u Zadarskoj, 22% u Primorsko-goranskoj županiji i 21% u Istri.

Najduže boravke u kampovima (iznad nacionalnog prosjeka) u prosjeku ostvaruju gosti u Istarskoj, Šibensko-kninskoj i Zadarskoj županiji, dok u svim drugim županijama prosječan broj dana boravka ispod je hrvatskog prosjeka od 6,7 dana po gostu. Krivulja sezonalnosti kamping noćenja ukazuje na veoma visoku ovisnost o glavnoj sezoni „sunca i mora“ te ljetnih školskih praznika – čak 66,5% noćenja ostvaruje se u 7. i 8. mjesecu.

Kompletan izvještaj KUH-a o turističkom prometu i kapacitetima u kampovima u 2016. godini pogledajte ovdje 

 

Vijesti: