Od 2003. do 2017. godine u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti broj poduzetnika učetverostručen

Foto: Pixabay

Kroz promatrano razdoblje (presjek 2003.-2007.-2012.-2017. godina), broj poduzetnika u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane najveći je u 2017. godini, govore podaci FINA-e.

Na početku promatranog razdoblja, 2003. godine, taj je broj bio bitno manji, 2771 poduzetnik, a do 2007. godine njihov je broj narastao za 50 %, na 4153 poduzetnika, a do 2012. godini rast je bio nešto manji, 43 %, dok je najveći rast ostvaren u zadnjem razdoblju od pet godina, od blizu 75 % te je ukupan broj poduzetnika narastao na 10 339.

Analiza poduzetnika u 2017. godini u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, prema sjedištu poslovanja, pokazala je najveću koncentraciju poduzetnika na području županije Grad Zagreb (2433), a slijede Splitsko-dalmatinska (1660), Primorsko-goranska (1124) te Istarska županija (1055). Najmanje poduzetnika u toj djelatnosti sjedište ima u Virovitičko-podravskoj (50) i Požeško-slavonskoj županiji (63).

Poduzetnici sa sjedištem u Istarskoj županiji prvi su po ostvarenim ukupnim prihodima poduzetnika u promatranom području djelatnosti u 2017. godini (6,3 milijardi kuna).

Izvor: FINA

Usporedba broja zaposlenih kod poduzetnika u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, kroz promatramo razdoblje, pokazala je da je u odnosu na 2003. godinu broj zaposlenih u 2017. godini bio veći za 32 749 (91,5 %). Najveći rast zaposlenih, kao i u slučaju rasta broja poduzetnika, dogodio se u razdoblju od 2012. do 2017. godine, kada je ostvaren porast broja zaposlenih za 52,4 %.

Poduzetnici čija je pretežita djelatnost pružanje smještaja te pripreme i usluživanja hrane ostvarili su najveću dobit razdoblja 2017. godine u iznosu od 2,6 milijardi kuna, što je za 163,4 % više nego 2003. godine. Najveći dobitaš u 2017. godini bilo je društvo VALAMAR RIVIERA d.d. s ostvarenom dobiti od 232,0 milijuna kuna. Gubitak razdoblja bio je najveći 2012. godine i iznosio je 1,7 milijardi kuna (59,2 % više u odnosu na 2017. godinu). Najveći gubitaš u 2017. godini bilo je društvo DVADESET OSAM d.o.o. sa 126,3 milijuna kuna. Poduzetnici u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane negativno su poslovali u 2007. i 2012. godini, s tim da su najveći neto gubitak ostvarili u 2012. godini, u iznosu od 723,1 milijun kuna. Društvo GRAND HOTEL LAV d.o.o. prvo je prema visini ostvarenog gubitka u 2012. godini, koji je iznosio 176,2 milijuna kuna. U 2017. godini društvo je ostvarilo pozitivan financijski rezultat u iznosu od 12,2 milijuna kuna. 

Najveće investicije u novu dugotrajnu imovinu ostvarene su 2007. godine i iznosile su 4,5 milijardi kuna, dok su u 2017. godini iznosile 2,5 milijardi kuna, što je za 44,6 % manje nego 2007. godine. Najveći investitor u 2007. godini bilo je društvo SUNČANI HVAR d.d. sa 300,0 milijuna kuna investicija u novu dugotrajnu imovinu, dok je 2017. godine vodeće društvo bilo MAISTRA d.d., sa 480,6 milijuna kuna.

Izvor: FINA

Prema pokazatelju produktivnosti mjerenom prosječnim prihodom po zaposlenom, koji je u 2003. godini iznosio nešto manje od 269 tisuća kuna, 2017. godina je bila uspješnija jer je taj pokazatelj narastao za 41 % te je iznosio 379,6 tisuća kuna prihoda po zaposlenom. Dobit razdoblje po zaposlenom je u 2003. godini iznosila 27,2 tisuće kuna, a u 2017. godini narasla je na 37,3 tisuće kuna (38 %).

Profitabilnost poduzetnika čija je pretežita djelatnost pružanje smještaja te pripreme i usluživanja hrane u 2003. godini je iznosila 101,0 kunu i kroz naredno desetljeće se smanjila na 67,4 kune (2012. godina), da bi nakon toga u 2017. godini narasla na 98,4 kune, što je još uvijek manje (97 %) u odnosu na 2003. godinu. Ekonomičnost ukupnog poslovanja (odnos ukupnih prihoda/ukupnih rashoda) u 2003. godini iznosio je 104,1 %, s tim da je u 2007. godini pao na 100,2 %, a 2012. godine je bio još niži, 95,9 % da bi u 2017. godini bio najveći, 107,4 %.

Prosječna mjesečna obračunana neto plaća zaposlenih kod poduzetnika u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane u 2017. godini iznosila je 4.653 kune i bila je za 1.562 kune ili 50,5 % veća u odnosu na plaću obračunatu u 2003. godini (3.091 kunu) te za 13,4 % manja u odnosu na prosječnu mjesečnu neto plaću poduzetnika RH (5.372 kune). Za usporedbu, prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih u 2003. godini na razini svih poduzetnika iznosila je 3.462 kune koja je u međuvremenu porasla za 55,2 % što je nešto veći rast plaće u odnosu od rasta na razini poduzetnika u području turističko-ugostiteljske djelatnosti. 

PRILOG: Osnovni podaci poslovanja poduzetnika po županijama za 2017. godinu

Povezana vijest:

U RAZDOBLJU OD DESET GODINA U TURISTIČKO-UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI BROJ PODUZETNIKA VIŠE NEGO UDVOSTRUČEN

Vijesti: