Onečišćenje mora na plažama hotela Rixos Libertas i Plat, ne preporučuje se kupanje

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša, sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje, poslalo je priopćenje kako je na plažama Hotela Rixos Libertas u Dubrovniku...

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša, sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje, poslalo je priopćenje kako je na plažama Hotela Rixos Libertas u Dubrovniku i Hotela Plat u Župi dubrovačkoj došlo do kratkotrajnog onečišćenja mora fekalnim vodama.

Prema obavijesti Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, od 10. srpnja 2018. godine, tijekom petog ispitivanja kakvoće mora prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije u 2018. godini, utvrđeno je da rezultati analize mora za kupanje na plažama Hotela Rixos Libertas u Dubrovniku i Hotela Plat u Župi dubrovačkoj, uzorkovanog 09. srpnja 2018. godine, prelaze granične vrijednosti za mikrobiološki parametar Escherichia coli. Sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje čl. 23. i 24., uzorkovanje mora će se ponavljati do prestanka onečišćenja.O onečišćenju je obaviještena Inspekcija zaštite okoliša i ostale nadležne inspekcije.

S obzirom da uzorci mora na plažama Hotela Rixos Libertas u Dubrovniku i Hotela Plat u Župi dubrovačkoj, zbog onečišćenja fekalnog porijekla ne udovoljavaju uvjetima Uredbe, ne preporučuje se kupanje do daljnjih obavijesti.

Toliko o strateškom razvoju turističkih destinacija i luksuznom turizmu. Svaki komentar je suvišan…

Detaljniji podaci dostupni su javnosti na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

Ocjene kakvoće mora za kupanje u Hrvatskoj 

Na adresi http://www.izor.hr/kakvoca/ mogu se vidjeti ocjene kakvoće mora u Hrvatskoj prikazane obojanim kružnim simbolima i to plavim (izvrsna), zelenim (dobra), žutim (zadovoljavajuća) i crvenim (nezadovoljavajuća) na Google maps podlogama, kao i brojne popratne informacije (npr. temperature zraka i mora, slanost, smjer vjetra).

Vijesti: