Online platforme ključne za pružatelje kratkoročnog smještaja

Na temelju ankete koju je provela Europska komisija o pružanju smještaja za turiste na temelju ekonomije dijeljenja, pružatelji usluga su većinom zadovoljni sa sustavom iznajmljivanja. Do gostiju najčešće dolaze...

Na temelju ankete koju je provela Europska komisija o pružanju smještaja za turiste na temelju ekonomije dijeljenja, pružatelji usluga su većinom zadovoljni sa sustavom iznajmljivanja.

Do gostiju najčešće dolaze putem online platformi (70,3%), a kao najveće prepreke koje bi mogle dovesti do prestanka pružanja usluga navode birokraciju i često mijenjanje pravila koja reguliraju njihovu djelatnost. Većina pružatelja usluga kratkoročnog smještaja, točnije njih 56,36%, potvrdila je da za potrebe djelatnosti koriste svoje primarno boravište u kojem kontinuirano borave ili sekundarno boravište, u kojem borave na privremenoj bazi. Za više od dvije trećine ispitanika, prihodi od djelatnosti pružanja kratkoročnog smještaja čine manje od polovice njihovih sveukupnih godišnjih prihoda.

U pogledu odnosa s gostima, većina ispitanika (51,4%) potvrdila je da nisu iskusili probleme tijekom procesa iznajmljivanja, dok je većina ostatka ispitanika rekla da su problemi u najvećoj mjeri bili jednostavne prirode i lako rješivi. Prilikom komentiranja pravila koja reguliraju pružanje kratkoročnog smještaja, odgovori ispitanika razlikovali su se s obzirom na zemlju podrijetla. Ispitanici iz zemalja koji su se negativno osvrnuli na pravila, poput Italije, Njemačke, Španjolske i Francuske, kao posebno problematične istaknuli su porezne propise.

Unatoč ponekim poteškoćama, na temelju ključnih rezultata ankete i na temelju pojašnjenja ispitanika, pružatelji kratkoročnog smještaja u sklopu ekonomije dijeljenja u načelu su zadovoljni sa svojom djelatnošću i namjeravaju nastaviti pružati ovakvu vrstu usluge. Velika većina njih (70,3%) potvrdila je da gotovo isključivo koriste online platforme kako bi došli do gostiju.

Online anketa je provedena u razdoblju od 24. siječnja do 14. ožujka 2017. godine na uzorku od 391 pružatelja kratkoročnog smještaja kako bi se postiglo bolje razumijevanje ekonomije dijeljenja i njezinih glavnih odlika unutar sektora pružatelja usluga kratkoročnog smještaja. Anketa nije provedena na temelju reprezentativnog uzorka, već predstavlja osnovni uvid u situaciju na tržištu kratkoročnog smještaja s obzirom na iskustva pružatelja usluga. Europska komisija je već 2016. godine analizirala stavove korisnike u sklopu ekonomije dijeljenja, kao dio aktivnosti s ciljem stjecanja uvida koji se potom može koristiti u procesu prilagodbe potrošačkih i marketinških regulativa.

Izvor: HGK

Vijesti: