Otvoreno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o otocima

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije otvorilo je Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o otocima. Glavni razlog izrade i donošenja novog Zakona o otocima je jačanje i uvođenje...

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije otvorilo je Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o otocima.

Glavni razlog izrade i donošenja novog Zakona o otocima je jačanje i uvođenje novih i suvremenih mehanizama i rješenja za poticanje politike otočnog razvoja. Otoci su izloženi ozbiljnim i trajnim prirodnim ili demografskim poteškoćama, stoga se nastoji smanjiti razlike u stupnju razvijenosti među različitim regijama i zaostalost regija u najnepovoljnijem položaju te u tom smislu provodi aktivnosti koje vode jačanju njezine ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije

Ovim se Zakonom uređuje način upravljanja razvojem hrvatskih otoka u Jadranskom moru, definira politika otočnog razvoja, tijela nadležna za upravljanje otočnim razvojem, razvrstavanje otoka u skupine i vrednovanje razvijenosti otoka, provedba, praćenje i izvještavanje o provedbi politike otočnog razvoja u svrhu učinkovitog korištenja sredstava državnog proračuna, fondova Europske unije i drugih izvora financiranja.

Uključite se u konstruktivnu raspravu jer se radi o vašoj budućnosti. Sada je prilika da argumentirano date svoje prijedloge, kritike, savjete i glasna razmišljanja.

UKLJUČITE SE: eSavjetovanje: Nacrtu prijedloga Zakona o otocima

Natječaj za prijavu projekata udruga na otocima usmjerenih na održivi razvoj otoka – 2018. godina

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije osiguralo je 500.000,00 kn u državnom proračunu za 2018. godinu za provedbu najkvalitetnijih projekata udruga na otocima usmjerenih na održivi razvoj otoka.

Cilj financijskih potpora je omogućiti provedbu projekata udrugama na otocima u skladu s održivim razvojem hrvatskih otoka koji donose nove ideje, modele razvoja ili načine rješavanja postojećih problema, potiču tradicijske običaje i kulturu otočnog prostora, pridonose očuvanju okoliša i omogućuju sadržajniji i kvalitetniji život na hrvatskim otocima.

Ukupan iznos osiguranih sredstava: 500.000,00 kuna, dok je minimalni iznos financijske potpore 15.000,00 kuna, a maksimalni 40.000,00 kuna. Rok dostave prijava je 26. lipnja 2018. 

Više o Natječaju za udruge na otocima pogledajte ovdje 

Vijesti: