Palace Hotel Zagreb obilježio 111 godina poslovanja te predstavio otkriće vremenske kapsule

Tijekom radova otkrivena vremenska kapsula s kraja 19. stoljeća

Prvi profesionalni hotel u gradu Zagrebu, Palace Hotel Zagreb, ove godine obilježava 111 godina poslovanja. Tom prigodom održana je i konferencija za medije na kojoj je javnosti premijerno predstavljen sadržaj dragocjene vremenske kapsule pronađene u temeljima hotela prilikom njegove renovacije i energetske optimizacije.

U svrhu usmjeravanja prema održivom poslovanju, Uprava Palace Hotela provela je modernizaciju hotelskih dvorana i ugradnju toplinskih pumpi te je hotelu  osigurala energetsku održivost i ekološku prihvatljivost.  “Palace Hotel je nizom mjera ostvarenih tijekom 2016. i 2017. godine na području energetske  učinkovitosti i održivosti primjenom tehnologija baziranim na obnovljivim izvorima energije (polivalentne dizalice topline, sustav ventilacije s povratom topline, rasvjeta s niskim utroškom električne energije, smart regulacija) nesumnjivo već ostvario uvjete za ostvarivanje prava na prestižne europske nagrade iz domene hotelijerstva. U skoroj budućnosti predviđena je izgradnja fotonaponske solarne elektrane na krovu hotela paralelno s planom rekonstrukcije krovišta, čime bi se stvorili uvjeti koji bi vodili prema energetskoj neovisnosti ovog hotela. Palace Hotel je svojim primjerom pokazao ekološki smjer koji bi trebali slijediti i ostali hoteli, s obzirom na važnost turističke industrije i lokalne zajednice u Hrvatskoj, jer s takvim pristupom moguće je podići konkurentnost koja omogućava ostvarivanje zadanih ciljeva u turističkoj zajednici.”  istaknuo je dipl. ing. stroj. Gojko Šimunović.

Prošla godina za Palace hotel bila je vrlo uspješna, te su u 2017. godini ostvarili 11% više noćenja te povećanje poslovnih prihoda za 11% koji su iznosili 23,6 milijuna kuna, a odlični poslvni rezultati, a kao nagradu, zahvalu i stimulaciju za nadolazeću poslovnu godinu Uprava je isplatila svojim zaposlenicima 13. plaću početkom godine.

Tijekom radova otkrivena vremenska kapsula s kraja 19. stoljeća           

Prilikom ovih radova otkrivena je jedinstvena vremenska kapsula s kraja 19. stoljeća.

Stakleno-bakrena kapsula velika 40 centimetara, stavljena u temelje tadašnje palače Schlessinger, a sadrži tekst na hrvatskom i njemačkom jeziku u kojem se daje dragocjen presjek toga vremena – povelja koja svjedoči vladavini cara Franje Josipa i bana Khuena-Hédervàryja, cjenik robe i usluga te informacije o investitoru i izvođačima radova, ali i blagoslov za zgradu te sve osobe koje će obitavati u njoj. Uz tekstualni sadržaj, u kapsuli su pronađene i izvorne novine “Obzor” i „Agramer zeitung“, tiskane 30. svibnja 1891., novine „Agramer Zeitung“ te krajcari cara Franje Josipa I.

Ovaj vrijedan pronalazak konzervirana i restauriran je te doniran Hrvatskom restauratorskom zavodu, kako bi se sačuvao za buduće generacije.

Vijesti: