Plava Laguna prva „uštede“ nastale izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak, pretočila u prava radnika

Udruga ugostiteljstva i turizma u sklopu HUP-a inicirala je izmjene poreznog tretmana troškova smještaja i toplog obroka sezonskih radnika kako se isti ne bi tretirali kao plaća u naravi...

Udruga ugostiteljstva i turizma u sklopu HUP-a inicirala je izmjene poreznog tretmana troškova smještaja i toplog obroka sezonskih radnika kako se isti ne bi tretirali kao plaća u naravi već kao nužni troškovi poslovanja. Logična izmjena koja je zbog neobjašnjivog razloga cijelo vrijeme bila olakotna okolnost za sve poslodavce u turizmu.

Sukladno pozitivnoj promijeni, vodeće turističke kompanije izjavile su kako će donijeti odluku kako će sredstva koja su posljedica ovog poreznog rasterećenja preusmjeriti u povećanje materijalnih prava radnika. Tako je Plava Laguna prva turistička kompanija koja je ispunila “obećanje” te je odlučila „uštede“ nastale izmjenama pravilnika o porezu na dohodak, točnije činjenice da se smještaj i prehrana sezonskih radnika više neće smatrati darom u naravi i u skladu s time neće biti oporezovani, pretočiti u prava radnika.

U dogovoru s predstavnicima Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije Plava Laguna je dogovorila kako će počevši od 1. veljače, subvencionirati uslugu toplog obroka 50 posto za sve koji nisu korisnici usluge personalnog smještaja, s obzirom da korisnici personalnog smještaja od ranije imaju osiguran besplatan topli obrok. „Ovo je samo jedna od mjera kojima želimo doprinijeti povećanju materijalnih prava radnika. Podsjećamo, od 1.6.2018. osnovne plaće za sve radnike Plave Lagune povećat će se 4% , a na taj će način doći do povećanja ukupnih materijalnih prosječnih prava za radnike u destinaciji Poreč u visini od  gotovo 5 posto, odnosno destinaciji Umag preko 9 posto“, naglašavaju iz Uprave Plave Lagune te dodaju kako u dogovoru sa sindikatom za 2018. godinu dar u naravi iznosit će maksimalno dozvoljenih 600 kuna, umjesto dosadašnjih 400 kuna.

// POREČKA PLAVA LAGUNA PREDSTAVILA JE NOVU BREND STRATEGIJU I VIZUALNI IDENTITET

Plava laguna na razini materijalnih prava koja ostvaruju radnici predstavlja jednu od najuspješnijih turističkih kompanija u Hrvatskoj. Osim na uvećanu plaću od 1.6.2018., radnici Plave Lagune mogu računati i na regres za godišnji odmor od 70,00 kuna bruto po danu godišnjeg odmora, jednokratne isplate od po 500,00 kuna bruto za lipanj i srpanj,  božićnicu u visini maksimalno neoporezivog iznosa od 2500 kuna, odnosno na razmjerni dio za radnike koji su radili kraće od 12 mjeseci, a duže od 2 mjeseca, kao i na dar djetetu u maksimalno neoporezivom iznosu.

Plava laguna kontinuirano unaprjeđuje prava svojih radnika, kao i uvjete smještaja i boravka radnika na našim destinacijama. Ove godine uložit ćemo čak 10 posto kapitalnog budžeta, odnosno 50 milijuna kuna u unaprjeđenje personalnog smještaja. S povećanjem kvalitete uvjeta rada, kao i smještaja nastavit ćemo i dalje, jer smo svjesni da razvoj počiva na zadovoljnim radnicima“, poručuju iz Plave Lagune.

Povezana vijest:

PLAVA LAGUNA NOVIM KOLEKTIVNIM UGOVOROM POVEĆALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA

HOTELIJERI NAJAVILI POVEĆANJE PLAĆA SEZONSKIM RADNICIMA

KONAČNO PRONAĐENO RJEŠENJE PROTIV NEDOSTATKA RADNE SNAGE U TURIZMU

Vijesti: