Potpisan Aneks Ugovor o Projektu Kupari

Ministar državne imovine Goran Marić i direktor Avenue Ulaganja Ivan Paladina potpisali su u danas u Ministarstvu državne imovine Aneks ugovora o realizaciji Projekta Kupari I. U Aneksu su precizno utvrđeni ...

Ministar državne imovine Goran Marić i direktor Avenue Ulaganja Ivan Paladina potpisali su u danas u Ministarstvu državne imovine Aneks ugovora o realizaciji Projekta Kupari I.

U Aneksu su precizno utvrđeni  rokovi do kojih investitor treba ispuniti određene poslovne obveze, koje se odnose na hotelskoga operatera i dostavu ulaznih podataka za izradu Urbanističkoga plana uređenja (UPU) kompleksa Kupari. Investitor Avenue Ulaganja se obvezuje u roku 30 dana od sklapanja Aneksa Ministarstvu državne imovine dostaviti pismo namjere novog hotelskog operatera.

Povrh toga, investitor se obvezuje u roku 60 dana od sklapanja Aneksa Općini Župa dubrovačka dostaviti ulazne podatke za izradu Urbanističkoga plana uređenja (UPU) kompleksa Kupari.

Prilog: A N E K S  UGOVOR O REALIZACIJI PROJEKTA KUPARI I. 

Vijesti: