Potpisan Sporazum o sanaciji i rekonstrukciji vodnih građevina unutar NP Plitvička jezera

Ministarstvu zaštite okoliša i energetike potpisalo je „Sporazum o sanaciji i rekonstrukciji vodnih građevina unutar Nacionalnog parka Plitvička jezera s Hrvatskim vodama, Javnom ustanovom NP Plitvička jezera i Vodovodom...

Ministarstvu zaštite okoliša i energetike potpisalo je „Sporazum o sanaciji i rekonstrukciji vodnih građevina unutar Nacionalnog parka Plitvička jezera s Hrvatskim vodama, Javnom ustanovom NP Plitvička jezera i Vodovodom Korenica kojim se omogućava rješavanje dugogodišnjeg problema vodovoda i odvodnje na području Nacionalnog parka te posebno kritično pitanje ispuštanja otpadnih voda u granicama Nacionalnog parka.

Sporazumom Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera predaje sustav vodoopskrbe i odvodnje općinskoj komunalnoj tvrtki Vodovod Korenica d.o.o. koja je sukladno odredbama Zakona o vodama nadležna za upravljanje sustavom te može izvršiti sanacije i unaprjeđenje sustava. Njime je predviđena hitno potrebna rekonstrukcija i dogradnja vodnih građevina vodoopskrbe i odvodnje te pročišćavanja otpadnih voda radi ispunjenja osnovnih tehničkih, tehnoloških i sanitarnih zahtjeva za ispravno pružanje vodnih usluga. Izgradnja i proširenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda planira se provesti kroz aplikaciju na EU fondove, a upravo jedan od preduvjeta za provedbu EU projekta je da korisnik bude isporučitelj vodnih usluga.

Projektom se planira odvodnja i pročišćavanje aglomeracije Plitvička jezera i aglomeracije Korenica – 80-ak km kanalizacijskih kolektora, gravitacijskih i tlačnih, 41 crpna stanica i 2 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, 58 sabirnih jama, 22 km rekonstrukcije vodoopskrbne mreže te dogradnja oko 30 km cjevovoda s ciljem izmještanja zahvata izvan granica Parka. Financiranje EU Projekta Plitvička jezera predviđeno je s 211.451.948 kuna (70,07%) EU sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, a preostalih 90.339.873 kuna (29,93%) nacionalnim sredstvima.

Jednom zauvijek prekinut će se dosadašnja loša praksa da se nepročišćene otpadne vode ispuštaju u okoliš, što je samo po sebi apsurd da je to bila dosadašnja praksa jer direktno utječe na opstanak Nacionalnog parka.  No opet, bolje nego ikada, te se samo možemo ndati kako ćemo napokon više početi poštivati sami sebe kao i naša prirodna bogatsva.

 

Vijesti: