Predstavljena knjiga „Istraživanje turističkih tržišta“

Iako je turizam naša strateška gospodarska grana te čini 19,6 BDP-a nažalost nemamo puno stručne turističke literature, a pogotovo kvalitetne literature, kako bi se svi turistički djelatnici, kako trenutni...

Iako je turizam naša strateška gospodarska grana te čini 19,6 BDP-a nažalost nemamo puno stručne turističke literature, a pogotovo kvalitetne literature, kako bi se svi turistički djelatnici, kako trenutni tako i budući, mogli dodatno educirati i podiči kvalitetu svojeg znanja.

Zato je jučerašnje predstavljanje nove knjige Istraživanje turističkih tržišta, autora profesora emerite Mire Marušić, prof. dr. sc. Darka Prebešca i izv. prof. dr. sc. Josipa Mikulića na Ekonomskom fakultetu izuzetno važno i dragocjeno.

Riječ je o autorima koji spadaju među vodeće stručnjake i istraživače na području marketinga i istraživanja u turizmu u Hrvatskoj, ali i šire.

Knjiga je sadržajno strukturirana u dva dijela. Prvi dio, koji se sastoji od sedam poglavlja, ima za cilj upoznati čitatelja s postojećim oblicima, postupcima i metodama istraživanja tržišta. Drugi dio knjige je posvećen primjeni istraživanja tržišta u glavnim područjima turizma, i to za potrebe turističkih destinacija, ugostiteljskih poduzeća, posrednika u organizaciji i prodaji turističkih usluga, za potrebe prijevozničkih poduzeća te za potrebe održivog turizma.

Na kraju svakoga poglavlja dolazi poslovni slučaj (ili više njih) i na taj način se nastojalo problematiku poglavlja približiti čitateljima. U izradi poslovnih slučajeva je sudjelovalo 25 autora (znanstvenika, istraživača, eksperata iz prakse), a uglavnom se temelje na domaćim iskustvima, a usporedbe sa stranima prikazane su kao poticaj za razmišljanje i djelovanje.

Knjiga je namijenjena svima onima koji se bave turizmom, a koji žele otkriti potrebe korisnika (postojećih i onih potencijalnih), kreativno ih pretočiti u usluge i proizvode (destinacije ili poduzeća) i na taj način ostvariti veće prihode. 

U prvome redu autori su imali u vidu potrebe studenata svih sveučilišta hrvatskog jezičnog područja (ali i regije), koji su i bili osnovni poticaj njihovom radu. Nadalje, to su i svi poslovni ljudi koji se bave različitim aspektima turizma (npr. hotelijerstvom, posredništvom, prijevozništvom i dr.), ostali sudionici čiji su proizvodi i/ili usluge namijenjene turistima (kulturne ustanove, umjetničke galerije, kazališta i sl.), ali i svi oni sudionici koji su uključeni u različite aspekte planiranja, razvoja i upravljanja turizmom na razini države ili destinacije (turističke zajednice, nadležno ministarstvo i povezana ministarstva, lokalna uprava i dr.). 

Upravo je iz tih razloga sadržaj ove knjige, ali i primjeri i poslovni slučajevi, usmjeren na poslovne aktivnosti različitih kategorija sudionika čija je realizacija važna za uspješan razvoj turizma. Posebna pozornost je dana održivom turizmu (shvaćanju koncepta i istraživanjima tog fenomena), kao novome smjeru i načinu promišljanja gospodarstva općenito, pa tako i suvremenog turizma.

Iako ima izvorni znanstveni pristup i originalnu metodologiju knjiga prelazi okvire udžbeničke literature jer joj poslovni slučajevi daju visoku praktičnu razinu. Stoga ova knjiga može računati na interes vrlo široke stručne javnosti.

Izdavač knjige je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a knjiga se može nabaviti direktno preko izdavača, u Skriptarnici Ekonomskog fakulteta – Zagreb.

Vijesti: