Preko 5 milijuna kuna planira se uložiti u obnovu kulturnih dobara u Benkovcu, Ninu i Pagu

„Putevima liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa“ naziv je kulturne ture Zadarske županije. U sklopu ture Mali Arsenal pretvoren je u posjetiteljski centar, Vrata sv. Krševana i Prolaz cara Augusta...

„Putevima liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa“ naziv je kulturne ture Zadarske županije.

U sklopu ture Mali Arsenal pretvoren je u posjetiteljski centar, Vrata sv. Krševana i Prolaz cara Augusta uređeni su te je osnovana HERA kako bi se brendirala priča. Također, odrađeno je i orto-foto snimanje za podlogu za uređenje zadarskih bedema, koji se uređuju u okviru drugog europskog projekta naziva „Zadar baštini“, prenosi Zadarski list.

Tura koju je osmislio zadarski turistički vodič i profesor Vinko Bakija obuhvaća i Benkovac, Nin i Pag te bi bilo potrebno urediti znamenite lokacije unutar navedenih gradova kako bi turisti imali što bolje dojmove.

Kulturna ruta projekt je koji obuhvaća pripremu dokumentacije za obnovu i uređenje zaštićenih kulturnih dobara, izradu Integriranog programa rute za razvoj sustava interpretacije i valorizacije kulturne baštine, izradu programa kulturnih događanja, promociju i jačanje poduzetništva te upravljanje i promociju kulturne rute.

Lovro Jurišić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove Zadarske županije, naglašava kako se trenutno priprema sva potrebna dokumentacija za uređenje i valorizaciju Asserije, Kaštel Benkovića u Benkovcu, urbane rimske vile u Ninu i Crkve Marijina Uznesenja sa samostanom u Pagu.

Integrirajući kulturno–turističku ponudu priobalnih destinacija s ponudom ruralnih područja stvara se jedinstven kulturno-turistički proizvod sa strateškim ciljem produženja boravka kulturnih turista na prostoru Zadarske županije te s ciljem kreiranja turističkog iskustva koje će osigurati porast potrošnje i kreiranje zadovoljavajućeg pozitivnog imidža  destinacije. U njegovu provedbu i promociju programa na tržištu bit će uključena Turistička zajednica Zadarske županije koja će u suradnji s turističkim zajednicama Benkovca, Nina i Paga promovirati kulturnu rutu i  koordinirati organizaciju kulturnih programa koji će se definirati Integriranim programom. Spomenuti lokaliteti će se valorizacijom integrirati u  cjeloviti turistički paket sa smještajnim ponudom, ponudom lokalnih  gastronomskih i enoloških proizvoda i kulturno turističkim-događanjima u većem dijelu godine“, objašnjava Jurišić.

Nin

Primarni cilj projekta je doprinijeti održivom društveno-gospodarskom razvoju Zadarske županije valorizacijom kulturne baštine i njenom integracijom s kulturno-turističkom ponudom u svrhu poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva te samim time i rasta zaposlenosti.

Projekt se financira iz „Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, a njegova ukupna vrijednost iznosi 5.330.860 kuna. Stopa financiranja iz Europskog fonda je 72 posto.

Projekt je u provedbi od 1. listopada 2018. godine. Osim pripreme dokumentacije za uređenje kulturnih dobara, projekt obuhvaća i dokumentaciju potrebnu za provedbu Integriranog programa. Ona obuhvaća izradu niza dokumenata: Studije izvodljivosti za Integrirani program, Program događanja sa scenarijima i kalendarom kulturnih događanja na pojedinom lokalitetu kulturne rute te Plan upravljanja kulturnom rutom s planovima upravljanja pojedinih lokaliteta. Također Integrirani program obuhvaća i postavljanje dodatne turističke signalizacije kao i provedbu promotivnih aktivnosti kako bi se ruta što efikasnije prezentirala na tržištu“, izjavio je Jurišić.

Samim projektom želi se ojačati i unaprijediti kulturna tura Zadarske županije koja je razvijena kroz prekogranični strateški projekt „HERA – Održivo turističko upravljanje jadranskom baštinom“.

Nositelj projekta HERA je bila Zadarska županija s 18 projektnih partnera iz Hrvatske, Italije, Srbije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Crne Gore i Grčke.

Cilj projekta HERA je bio razviti zajedničku prekograničnu platformu za upravljanje i promociju održivog turizma na jadranskom području baziranog na zajedničkom kulturnom nasljeđu.“Upravo se integriranim programom „Kulturna ruta putevima liburnskog, rimskog  i hrvatskog nasljeđa“ prezentira povijest i razvoj života naroda na prostoru Zadarske županije. Temeljna tema vezana je za liburnsku, rimsku i hrvatsku kulturu koje su slijedile jedna drugu prateći civilizacijske razvojne  periode (prapovijest, antika, srednji vijek, novi vijek). Kroz rutu će se prezentirati vrijedna kulturna dobra koja, premda atraktivna te od velikog  povijesnog i kulturološkog značaja, do sada nisu bila primjereno kulturno – turistički valorizirana“, napominje Jurišić.

Program u konačnici umrežava dionike turističkog razvoja, valorizira kulturnu baštinu priobalja i ruralnog područja, doprinosi razvoju smještajnih hotelskih kapaciteta (difuzni / integralni hoteli), prezentira kulturnu i gastronomsku ponudu, razvija planski osmišljena kulturna događanja te promovira integrirani program kroz turističke pakete prilagođene različitim ciljnim skupinama.

Vijesti: