Analiza procjene povećanja broja stanovnika u turističkoj sezoni

Izvor: HGK

Kalendarski gledajući, najviše noćenja u komercijalnim smještajnim objektima tijekom godine ostvari se u srpnju i kolovozu: u srpnju oko 29%, a u kolovozu oko 33%, što jasno prikazuje kako je sezonalnost jedan od naših najvećih problema, govori analiza HGK o procjeni povećanja broja stanovnika u turističkoj sezoni.

Pri tom je u 2017. godini čak 49,2 milijuna noćenja, odnosno oko 95% ukupnog broja noćenja u ta dva mjeseca ostvareno u šest priobalnih županija. S obzirom da se na razini cijele godine preko 60% svih turističkih noćenja u godini ostvari u srpnju i kolovozu, a 91% noćenja turista ostvari se u 6 županija, može se govoriti o teritorijalnoj koncentriranosti i vremenskoj ograničenosti hrvatskog turizma. Ona postaje još vidljivija ukoliko usporedimo broj ostvarenih turističkih noćenja u najboljem (kolovoz) i najlošijem (siječanj) mjesecu u godini: odnos je oko 60:1. Za usporedbu, prva iduća zemlja u EU po visini toga omjera je Grčka, s otprilike 20:1.

Prema procjeni povećanja broja „stanovnika“ za šest turistički najjačih županija i njihove pojedine gradove i naselja i utjecaju sezonskog povećanja potražnje na njihovo funkcioniranje, podaci prikazuju visoku koncentraciju ostvarenog broja noćenja na samo dva mjeseca središnje sezone, što je jedan od velikih problema turističke djelatnosti u Hrvatskoj. Iz toga dodatno proizlazi potreba za proširivanjem ponude i općenito mjerama koje bi omogućile produljenje sezone, odnosno omogućile dužu turističku predsezonu i postsezonu. To se osobito odnosi na manja, turistički atraktivna mjesta u kojima se, tijekom glavne turističke sezone, broj „stanovnika“ povećava i preko pet puta što zahtijeva prilagodbu infrastrukture i druge opskrbe robama i uslugama tako kratkoročno povećanoj potražnji“ izjavio je direktora Sektora za financijske institucije i ekonomske analize Zvonimir Savić.

Simulacija povećanja broja stanovnika u priobalnim županijama

Izvor: HGK

 

Kako bi procijenili rast potražnje u trgovini i turizmu, procijenili opterećenje na komunalnu infrasturukturu na vrhuncu turističke sezone, ali i dodatno naglasili izrazitusezonalnost turizma u Hrvatskoj, HGK napravila je izračun koji kao rezultat daje procjenu povećanja broja stanovnika u priobalnim županijama i jačim turističkim središtima.

Izračun je pokazao da se raspon očekivanog povećanja broja stanovnika u kolovozu 2018. temeljem dolazaka i noćenja turista u županijama u jadranskoj Hrvatskoj, kreće od 40% u Splitsko-dalmatinskoj do 129% u Istarskoj županiji.

U Medulinu(općina od oko 6.000 stanovnika) i Ninu (grad s manje od 3.000 stanovnika) očekivano povećanje iznosi 469%, odnosno 447%. To znači da se broj stanovnika tijekom kolovozapovećava za oko 5,5 puta u oba mjesta uslijed dolazaka i noćenja turista. To predstavljanajveće povećanje među promatranim turističkim središtima u jadranskoj Hrvatskoj ukolovozu.

Ovu izrazito važnu i zanimljivu analizu u cijelosti pročitajte u prilogu.

PRLOG: HGK analiza / Procjena povećanja broja stanovnika u turističkoj sezoni

Vijesti: