Pula na koncesiju daje svoje plaže, Inicijativa Volim Pulu protiv koncesija

Od 11. siječnja 2019. godine traje javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o donošenju Plana davanja koncesije za 2019. godinu te Nacrtu prijedloga Odluke o donošenju...

Od 11. siječnja 2019. godine traje javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o donošenju Plana davanja koncesije za 2019. godinu te Nacrtu prijedloga Odluke o donošenju Srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesije za razdoblje 2019. – 2021. godine u gradu Puli.

Prijedlozima Odluka o donošenju godišnjeg i trogodišnjeg Plana davanja koncesija planira se samo mogućnost davanja koncesija na plažama Saccorgiana, Ferijalni savez, Ambrela, Punta Verudela, Splendid Zlatne stijene, Valkane i kupalištu Stoja – bez mogućnosti zatvaranja plaža ili njihove naplate.

Kako ističu iz grada Pule, planovima o godišnjem i srednjoročnom davanju koncesija Grada Pule, koji su trenutno na javnom savjetovanju, plaže ostaju otvorene za sve građane i posjetitelje Pule. “To je osigurano prostornim planovima Grada Pule kojima je zabranjeno ograđivanje plaža pa će, kao što su bile i do sada, pulske plaže biti dostupne svim posjetiteljima i u budućnosti.” ističu iz grada Pule u priopćenju te dodaju kako u slučaju da za pojedinačnu lokaciju bude iskazan interes za davanje koncesije, sukladno zakonu, Grad Pula će ponovo zatražiti mišljenje zainteresirane javnosti.

Tada će svi građani Pule imati priliku izjasniti se o svakom konkretnom prijedlogu i uvjetima davanja u koncesiju, kada će biti poznati i svi ključni parametri potencijalnog davanja lokacije u koncesiju, kao što su obuhvat, djelatnosti, rokovi i drugo. Tek nakon što građani izraze svoje stavove za svaku pojedinačnu lokaciju, Gradsko vijeće Grada Pule posebnim će odlukama odlučivati o tome hoće li neka od spomenutih plaža doista biti dana u koncesiju i pod kojim uvjetima.” navodi se u priopćenju.

Inicijativa Volim Pulu: Ne koncesijama na pulske paže

Foto: Inicijtiva Volim Pulu
Foto: Inicijtiva Volim Pulu

Na sjednici Gradskog vijeća krajem studenog trebale su biti donijete, između ostalog, i Odluka o donošenju srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesije za razdoblje 2019. – 2021. godine, kao i Odluka o donošenju Plana davanja koncesija za 2019. godinu. Međutim, kako je prije donošenja takvih odluka potrebno prema zakonu provesti javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, pokrenuta je Inicijativa Volim Pulu koja je već tada na Forumu u vrijeme sjednice izvela mali prosvjedni performans s ručnicima za plažu i upozorila gradske čelnike da su preskočili taj ključni korak prije donošenja ovakvih odluka na sjednici Gradskog vijeća. Grad Pula je tada Odluke ipak povukao s dnevnog reda, te pokrenuo internetsko savjetovanje s javnošću o planu davanja pulskih gradskih plaža u koncesiju za gospodarsko korištenje, u trajanju od 11. prosinca 2018. do 11. siječnja ove godine.

Tako se prošli tjedan, u organizaciji Inicijative građana Volim Pulu, preko 300 ljudi okupilo na javnoj raspravi o tome žele li uopće Puljani koncesije na javnim gradskim plažama.

Kako ističu iz Inicijtive cilj javen tribine je bila želja da se što detaljnije informira što veći broj građana o planiranim koncesijama te objasni način kako uputiti komentare i prigovore na gradske odluke o svojevrsnoj. “Prvi put u povijesti Pule planira se dati tako veliki broj gradskih plaža u koncesiju koja predstavlja svojevrsnu privatizaciju javnog dobra. Osim toga, iz navedenih se odluka ne vidi kolika je točno površina koja se planira dati u koncesiju, zemljišne čestice nisu predstavljene na kopiji katastarskog plana, nije navedeno koji se dio površine odnosi na more, a koji na kopno, i nema razumnog objašnjenja zašto se plaže uopće planiraju dati u koncesiju. Velika je razlika radi li se samo o koncesijskim odobrenjima na dijelove plaža ili mora, što nikako ne ograničava i ne isključuje opću uporabu tih dijelova plaža, ili o koncesijama na pomorsko dobro kojim se dio ili cijela površina isključuje iz opće uporabe i daje na posebnu upotrebu ili gospodarsko korištenje” izjavila je Dušica Radojčić iz Inicijative Volim Pulu za Glas Istre.

GRAĐANI, GRAĐANKE I NJIHOVA DJECA IMAJU PRAVO NA BESPLATNE PLAŽE – Inicijativa Volim Pulu

Na tribini u ime Grada Pule sudjelovao je zamjenik gradonačelnika Robert Cvek koji je istaknuo kako planovima o godišnjem i srednjoročnom davanju koncesija Grada Pule, koji su trenutno na javnom savjetovanju, plaže i dalje ostaju kao i do sada otvorene za sve građane i posjetitelje Pule.”Prostornim planovima Grada Pule zabranjeno je bilo kakvo ograđivanje plaža. One su i do sada bile otvorene i slobodne za korištenje, a tako će biti i ubuduće“, istaknuo je Cvek.

Cijelu raspravu na održanoj javnoj tribini možete pogledati OVDJE

Nacrt prirjedloga Odluke o donošenju plana davanja koncesije za 2019. godinu

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Pula danas je započeo s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Odluke o donošenju Plana davanja koncesije za 2019. godinu.

Savjetovanje se provodi u razdoblju od 11. prosinca 2018. godine do 11. siječnja 2019. godine, a adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je: godisnji.plan@pula.hr ili trogodisnji.plan@pula.hr.

Sve informacije, Nacrti prijedloga navedenih Odluka i obrazloženja dostupni su u prilogu.

Prilog: Nacrt prirjedloga Odluke o donošenju plana davanja koncesije za 2019. godinu

Naslovna fotografija: Grad Pula

Vijesti: