Širi se mreža javnih električnih bicikala u Puli

Grad Pula s projektom „Bičikleta“, koji predstavlja prvi javni servis za prijevoz električnim biciklima u Puli, započeo je 2015. godine u sklopu EU projekta Movesmart, a nedavno predstavljena je...

Grad Pula s projektom „Bičikleta“, koji predstavlja prvi javni servis za prijevoz električnim biciklima u Puli, započeo je 2015. godine u sklopu EU projekta Movesmart, a nedavno predstavljena je nova stanica za bicikle na Verudeli.

Do sada su električni bicikli u Puli bili dostupni na tri lokacije, a to su Giardini, Gradska tržnica Pula i autobusni kolodvor, a otvaranjem nove lokacije za električne bicikle na Verudeli, u blizini hotela Park Plaza Histria, polagano, ali sigurno širi se mreža sustava javnih bicikala koja pridonosi smanjenju količine motornih vozila i gužve u centru grada, ali i potiče održivi razvoj kroz alternativne načine prijevoza i obogaćuje turističku ponudu grada Pule.

Svaka od dosadašnje 4 lokacije sastoji se od 6 postolja za električne bicikle i od multifunkcijskog pilona, čija svrha je upravljanje stanicom te informiranje građana i turista. Grad Pula danas broji ukupno 24 bicikle, no sustav „Bičikleta“ će se širiti i na druge lokacije grada. “Kao dodatna vrijednost sustavu zabilježen je velik interes i od strane turista odnosno sezonskih korisnika te je pokrenuta nadogradnja sustava i postavljena nova dodatna lokacija na autobusnom kolodvoru Šijana.“ rekao je direktor tvrtke UTE Kristijan Ivančić koja je zaslužna za samu implementaciju.

U dvije godine korištenja sustava „Bičikleta“ od strane građana Pule i turista ostvareno ukupno 4.814 pojedinačnih najmova, a prosječna prijeđena duljina po jednom najmu iznosila je 7,2 km čime je postignuta značajna ušteda u emisiji CO2. Korištenje pojedine bicikle po danu iznosi 3,8 puta, prosječno vrijeme trajanja vožnje 1 sat i 15 minuta, a prosječno korištenje bicikle po korisniku iznosi 12 korištenja.

Sustavom električnih bicikli upravlja komunalno poduzeće Pulaparking, a jednokratnom uplatom od 100,00 kn za troškove izrade kartice, svi zainteresirani mogu neograničeno koristiti bicikle tijekom cijele godine. Izradu kartice moguće je ostvariti u uredu na Giardinima.

Vijesti: