Studija stope PDV-a u turizmu predviđa 41% manje investicija i 71% manje novozaposlenih do 2021. godine

HGK: Ugrožen investicijski i razvojni ciklus turizma

S trenutno važećim stopama PDV-a mogući su tek manji pozitivni učinci na fiskalne prihode, dok se dugoročno može očekivati manji broj sektorskih investicija, smanjenje broja novozaposlenih, manja bruto dodana vrijednost i manje kvalitetnih smještajnih jedinica, zaključak je analize utjecaja stope PDV-a na konkurentnost organiziranog smještaja i ugostiteljstva u Hrvatskoj ističu iz HGK.

Analiza utjecaja stope PDV-a na konkurentnost djelatnosti smještaja i ugostiteljstva Hrvatske, koju je izradila tvrtka HD Consulting u suradnji s HGK, uključuje procjenu izravnih ekonomskih i fiskalnih učinaka različitih stopa PDV-a na kumulativno razdoblje od pet godina, uz usporedbu stope u Hrvatskoj s konkurentskim zemljama Mediterana te ostatkom Europske unije. „Prijašnje snižavanje stope PDV-a u turizmu iz 2013. godine na 10% urodilo je najintenzivnijim porastom investicija i zapošljavanja od hrvatske neovisnosti. Današnja primjena turističke politike nije u skladu sa Strategijom razvoja turizma do 2020. godine budući da je kao jedna od prioritetnih mjera proaktivna fiskalna politika i da su stope PDV-a na organizirani smještaj i ugostiteljstvo više od svih mediteranskih konkurenata. Time je Hrvatska na dnu ljestvice konkurentnosti poslovnog okruženja. U odnosu na stopu od 10%, to znači 41% manje sektorskih investicija do 2021. godine i 200 hotela manje u sljedećih 10-15 godina,“ rekao je potpredsjednik HGK za trgovinu, turizam i financije HGK Josip Zaher, komentirajući rezultate studije HGK „Analiza utjecaja stope PDV-a na konkurentnost djelatnosti smještaja i ugostiteljstva“, koja je izrađena na inicijativu Udruženja hotelijera HGK.

Kako se navodi u analizi, u cilju osiguranja daljnjeg intenzivnog razvojnog ciklusa u turizmu Hrvatske u skladu sa Strategijom razvoja turizma, kao i poticanja razvoja povezanih djelatnosti, predlaže se izjednačiti stope PDV-a na smještaj i ugostiteljstvo s onima na Mediteranu –u dva koraka:

  • od 1.1.2019. izjednačavanje stope PDV na smještaj i ugostiteljstvo na razini 13%
  • u roku narednih 3-4 godine smanjenje stope PDV na smještaj i ugostiteljstvo na 10%, čime se uspostavljaju konkurentski uvjeti u mediteranskom krugu.

Uz konkurentnu PDV stopu za smještaj i ugostiteljstvo treba uvesti i druge fiskalne i ekonomske mjere koje će omogućiti maksimalne sinergijske učinke s djelatnostima povezanima s turizmom, ističe se u analizi, te navodi kao jedan od zaključaka kako se hrvatski turizam s pozicije vanjskih uvjeta nalazi u iznimno povoljnoj situaciji za ekspanziju i teško je procijeniti koliko će ta situacija trajati. Ako uskoro dođe do promjene zbog povoljnijih uvjeta naših konkurenata, ili nekih nepredviđenih negativnih za Hrvatsku, teško je očekivati da ćemo se uskoro opet naći u tako povoljnim uvjetima za strateški preokret najvažnijeg nacionalnog gospodarskog sektora.

Ako pogledamo ostvarenje investicija od 2014. do 2017. od 2,1 milijardi eura, hrvatski turizam ne postiže cilj od 7 milijardi eura zadan Strategijom razvoja turizma do 2020. godine. U Europskoj uniji 18 zemalja primjenjuje stopu koja je manja ili jednaka 10% za hotele, a 17 zemalja sniženu stopu PDV-a za restorane. Stopa od 25% na ugostiteljstvo je uz Dansku najviša u EU upravo u Hrvatskoj“, rekao je predstavnik izvršitelja studije HD Consultinga Branko Bogunović, predstavljajući analizu koja je uzela u obzir konkurentske zemlje, strateške dokumente, dosadašnje performanse sektora i anketno istraživanje poduzetnika s ciljem izrade simulacije ekonomskih učinaka promjene stope PDV-a u djelatnosti organiziranog smještaja i ugostiteljstva.

 

Prema rezultatima studije i procjenama fiskalnog učinka postojeće stope, država će već od 2019. prema novim stopama prihodovati manje nego prema onima iz 2016. godine. Stopa PDV-a od 10% daje veće fiskalne učinke u odnosu na povećanu stopu već od 2025. godine zbog razlike u namjeri investiranja i priljeva novog smještaja. Ekonomski učinci postojeće stope do 2021. godine u usporedbi sa stopom od 10% znače 41% manje sektorskih investicija te gubitak više od 2,5 milijardi eura potencijalnih investicija, 71% manje novozaposlenih, 13% manje dodane vrijednosti i preko 11.000 visoko kvalitetnih smještajnih jedinica manje.

U cilju osiguranja daljnjeg intenzivnog razvojnog ciklusa u turizmu i poticanja razvoja povezanih djelatnosti predlaže se izjednačavanje stope PDV-a na organizirani smještaj i ugostiteljstvo na razini od 13% od 1. siječnja 2019. te smanjenje stope na 10% u sljedećih tri do četiri godine. „Bez obzira na nepovoljno poslovno okruženje, hotelijeri će nastaviti s investicijama jer je podizanje kvalitete nužno za opstanak na tržištu. No, u usporedbi s konkurentskim zemljama investicijski i razvojni ciklus hrvatskoga turizma je ugrožen jer stalne promjene poreznog okruženja dugoročno stvaraju nepovjerenje kod investitora i udaljavaju nas od ponude više vrijednosti kojoj težimo. Snižena stopa PDV-a može doprinijeti konkurentnijim cijenama, povećanju prihoda i dobiti, otvaranju novih radnih mjesta i većim plaćama, smanjenju sive ekonomije i poticanju investicija,“ rekao je predsjednik Udruženja hotelijera HGK Ronald Korotaj.

Prilog:

Prezentacijski sažetak /  Analiza utjecaja stope PDV-a na konkurentnost djelatnosti smještaja i ugostiteljstva Hrvatske 

Cijela analiza / Analiza utjecaja stope PDV-a na konkurentnost djelatnosti smještaja i ugostiteljstva Hrvatske

 

 

Vijesti: