Vizualni prikaz potrošnje stranih turista u državama svijeta

Stranica howmuch.net na temelju podataka od WTO-a o potrošnji turista u destinacijama za 2017.godinu. Inače, WTO definira izdatke kao svaku svotu koju troši međunarodni ulazni turisti, uključujući stvari poput...

Stranica howmuch.net na temelju podataka od WTO-a o potrošnji turista u destinacijama za 2017.godinu.

Inače, WTO definira izdatke kao svaku svotu koju troši međunarodni ulazni turisti, uključujući stvari poput prijevoza, robe i usluga. Drugim riječima, podaci isključuju domaću potrošnju pružajući, nego isključivo potrošnju stranih turista. Također, podaci pokazuju koje Države najviše ovise o međunarodnom turističkom tržištu.

Zanimljivo, vioki prihod od međunarodnog turizma Macao ima isključivo kao casino svjetska meka.

Top 10 Countries with the Highest International Tourism Receipts in 2017

1. USA: $211B

2. Spain: $68B

3. France: $61B

4. Thailand: $57B

5. United Kingdom: $51B

6. Italy: $44B

7. Australia: $42B

8. Germany: $40B

9. Macao (China): $36B

10. Japan: $34B

Vijesti: