Zračna luka Pula prva u Hrvatskoj s osiguranom usklađenosti s najnovijim i najstrožim standardima EU

Zračna luka Pula prvi je aerodrom u Republici Hrvatskoj koji je uspješno završio proces konverzije svjedodžbe aerodroma prema zahtjevima EU uredbe. Time je Zračna luka Pula postala i prva...

Zračna luka Pula prvi je aerodrom u Republici Hrvatskoj koji je uspješno završio proces konverzije svjedodžbe aerodroma prema zahtjevima EU uredbe. Time je Zračna luka Pula postala i prva zračna luka u zemlji s osiguranom usklađenosti s najnovijim i najstrožim standardima te najboljom preporučenom praksom u području civilnog zrakoplovstva.

Europska komisija definirala je provedbena pravila za utvrđivanje uvjeta za projektiranje i siguran rad aerodroma koja odražavaju najnovija dostignuća i najbolje prakse u području aerodroma, a uzimajući u obzir primjenjive standarde i preporučene prakse Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva (ICAO). Mjere predviđene navedenom Uredbom (EU) br. 139/2014 temelje se na mišljenju Europske Agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA-e) te su definirani osnovni infrastrukturni i operativni uvjeti koje svaki aerodrom mora ispuniti u cilju izdavanja i konverzije svjedodžbe aerodroma.

Hrvatska Agencija za Civilno Zrakoplovstvo (HACZ) započela je postupak konverzije svjedodžbe aerodroma za sve zračne luke u Hrvatskoj određenim redoslijedom prema kojemu su u postupak prve krenule Zračna luku Zagreb i Zračna luku Dubrovnik početkom 2015. godine te zatim Zračna luka Split, Zračna luka Pula i Zračna luka Zadar krajem 2015. godine, a ostale zračne luke bile su predviđene za početak postupka konverzije krajem 2016. godini.

Tako je Zračna luka Pula prvi aerodrom u Republici Hrvatskoj koji je proces konverzije svjedodžbe aerodroma prema zahtjevima Uredbe (EU) br. 139/2014 i provedbenim pravilima iste uspješno priveo kraju čime je osigurana usklađenost sa najnovijim i najstrožim standardima i najboljom preporučenom praksom u području civilnog zrakoplovstva

Vijesti: