TZ Zagrebačke županije radi na Studiji upravljanja kvalitetom u turizmu na području cijele županije

Jedan od naših glavnih problema u našem turizmu je što se ne bavimo strateškim razvojem turističkih destinacija. Sukladno tome, ne znamo u konačnici gdje smo, gdje idemo, a kamoli...

Jedan od naših glavnih problema u našem turizmu je što se ne bavimo strateškim razvojem turističkih destinacija. Sukladno tome, ne znamo u konačnici gdje smo, gdje idemo, a kamoli kako do tog cilja i stići.

Nedostaje komunikacije i sinergije svih turističkih sudionika, jer destinaciju ne čini samo smještaj, dapače, svi smo mi destinacija, te ako nema sinergije nema niti kvalitetne destinacije. U globalu, kada pričamo o destinacijama, čast pozitivnim primjerima, više se stihijski razvijamo, što naravno ima negativne posljedice i što nije održivo.

A gdje u cijeloj toj priči mjerenje kvalitete usluge / izvedbe svih sudionika u turističkoj destinaciji ? Mjerenje kvalitete je toliko važno, a toliko se malo uopće razmišlja o kvaliteti izvedbe, a kamoli aktivno radi na istome.

Kako postići oduševljenje turista svojom uslugom?

Ilustracija: HrTurizam.hr

Pitanje je ovo za svakog turističkog djelatnika u turizmu, bilo radi li se o domaćinima u obiteljskom smještaju, kafića, suvenirnica, pa sve do djelatnika u turističkim zajednicama. Turizam je kompleksan i sastoji se od tisuću malih kockica koje čine mozaik. Svaka ta mala kockica, koliko god možda bila manje važna, čini konačnu sliku cijelog mozaika – mozaika našeg turizma.

Kako bi mogli strateški i kvalitetno rasti moramo imati prvenstveno svijest o potrebi mjerenja kvalitete naše usluge ili proizvoda, te naravno mjeriti razinu i kvalitetu usluge koju pružamo svojim gostima. Oduševljenje kupaca je razina izvedbe na kojoj su oni uvjereni da proizvodi i usluge znatno nadilaze njihova očekivanja! To je “Sveti gral “ u turističkoj paradigmi. Kvalitetna usluge u turizmu mora biti imperativ. Moramo je mjeriti, testirati i aktivno raditi na unapređenju usluge kroz edukaciju, kako bi ne samo ispunili očekivanja naših turista, nego ih i nadmašili.

Upravo iz tih razloga, Turistička zajednica Zagrebačke županije uočila je potrebu za kvalitetnijim upravljanjem turizma. Naime, Studija upravljanja kvalitetom u turizmu predstavlja metodološku platformu za upravljanje kvalitetom u turizmu u Zagrebačkoj županiji s ciljem poticanja konkurentnosti turizma Zagrebačke županije i Hrvatske te pozicioniranje kao jedne od vodećih turističkih destinacija.

Polazišta za upravljanje kvalitetom u Zagrebačkoj županiji i izradu Studije upravljanja kvalitetom u Zagrebačkoj županiji je kroz povećanje prepoznatljivosti i kvalitete ponude turističke destinacije, zbog čega je upravljanje kvalitetom neophodan i sastavni dio upravljanja turizmom.

Upravljanje kvalitetom u turizmu stvara dugoročnu platformu za konkurentno i integrirano upravljanje turizmom, odgovoran i održivi razvoj turizma, valorizaciju prirodne, kulturne i povijesne baštine uz njezino očuvanje, multidisciplinarnost u sektoru turizma, suradnju između privatnog i javnog sektora, unapređenje turističkih lanaca vrijednosti, unapređenje turističke ponude, kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda, povećanje turističke potrošnje i zadovoljstva turista te u konačnici izvrsnost, prepoznatljivost i pozicioniranje Zagrebačke županije kao turističke destinacije” izjavila je Ivana Alilović, direktorica TZ Zagrebačke županije.

Temeljem Ugovora o izradi Studije upravljanja kvalitetom u turizmu u Zagrebačkoj županiji od 4. prosinca 2019. godine, do sada su već napravljeni sljedeći koraci. Izvršena je početna faza, održan je s radnom skupinom te je Izrađen prvi dio Studije upravljanja kvalitetom u turizmu u Zagrebačkoj županiji, a koji se sastoji Konceptualni okvir i polazišta, ocjena turističkog područja obuhvata i strateškog okvira.

Za uspješno integrirano upravljanje kvalitetom u turizmu, neophodno je također pratiti tržišne promjene te identificirati ključne trendove u turizmu koji neminovno utječu na sustav upravljanja turizmom i njegovom kvalitetom. Temelji leže i u nužnosti identificiranja globalnih trendova i megatrendova u turizmu te njihovih učinaka na turizam, kako bi Zagrebačka županija mogla uspješno implementirati i provoditi integrirano upravljanje kvalitetom svoje turističke destinacije.

Uspostavljanje integriranog upravljanja kvalitetom ključni je čimbenik konkurentnog, odgovornog i održivog turizma

Uspješnost upravljanja kvalitetom svakako ovisi i o koordinaciji i usuglašavanju u donošenju i provođenju turističkih politika, što predstavlja temelj neophodan za uspostavljanje integriranog upravljanja kvalitetom u turizmu, kao i sveobuhvatnom razumijevanju razvojnih čimbenika ključnih za jačanje turističkih kapaciteta i potencijala Republike Hrvatske i Zagrebačke županije.

Još jedna važna uloga nositelja turističkih politika je svakako i pružanje podrške i usmjeravanje razvojno-investicijskog procesa turizma uz uspješno korištenje sredstava fondova Europske unije, ističe Alilović te dodaje:

Razvoj i konkurentnost svakog gospodarstva sve više zahtijeva utemeljenost na znanju i povezivanju dionika, što uključuje društvene inovacije, društveno poduzetništvo i inovacijsko poduzetništvo temeljeno na istraživanju i razvoju, deregulaciji, zaštiti intelektualnog prava vlasništva i slično. Inovacije su izravno povezane s pametnim turizmom i pametnom turističkom destinacijom koji podrazumijevaju napredno rješavanje izazova u turizmu i globalnom gospodarstvu te identificiranje svih prijetnji u turističkoj industriji, ali i integriranje i povezivanje svih aspekata turističkog sustava i gospodarstva. Lanac vrijednosti u turizmu predstavlja niz primarnih i podupirućih aktivnosti koje su strateški nužne za rezultate turističkog sektora. Polazišta za upravljanje kvalitetom u Zagrebačkoj županiji i izradu Studije upravljanja kvalitetom u Zagrebačkoj županiji jesu i u misiji, viziji i ciljevima Zagrebačke županije

Kvalitetu Zagrebačke županije kao turističke destinacije, kao i sam turizam, čine mnogobrojni kompleksni i međuzavisni elementi, a u izradi su komplementarno korišteni kvantitativni i kvalitativni pristup. Prilikom izrade Studije upravljanja kvalitetom u turizmu uključeni su ključni dionici identificirani od strane Zagrebačke županije i Turističke zajednice Zagrebačke županije kroz sastanke, istraživanja putem anketnog upitnika te konzultacije.

Pravi posao tek počinje, no bez prvog koraka nema niti uspjeha. A upravo strategija razvoja kao i studija upravljanja kvalitetom u turizmu su prvi temeljni dokumenti ako se strateški i održivo želimo baviti turizmom. Moramo znati gdje smo, gdje želimo ići i u konačnici kako ispuniti sve ciljeve kako bi došli do zadanog cilja.

Ivana Alilović, TZ Zagrebačke županije

Sigurno kako nas čeka dugotrajan proces, no idemo zajedno korak po korak i sigurna sam u uspjeh. Moramo brinuti o kvaliteti naše usluge jer u turizmu je to ključno. Biti odličan domaćin je najbolja referenca, pogotovo u kontinentalnoj Hrvatskoj gdje uvijek moramo dati motiv više za dolazak” zaključila je Alilović.

Naravno, cijeli put je dugotrajan, kompleksan i zahtjeva puno suradnje i sinergije, bit će puno izazova i prepreka, no to je sve sastavni dio tržišnog razvoja i jedini pravi put. Naravno, najteže je krenuti, bez obzira na startu poziciju, no opet najlakše je krenuti prvim korak naprijed. Držanjem statusa quo i kukanjem samo stagniramo tj. propadamo jer konkurencija ne miruju, dapače, hrabro grabi naprijed.

Usluga u turizmu je ključna, čak važnija i od kvalitete smještaja. Odličnom izvedbom uvijek možemo kompenzirati neke nedostatke na destinaciji, a ako nam je stalo do gosta uvijek ćemo tražiti načine kako nadmašiti njihova očekivanja. Mora nam biti stalno kako se gost osjeća u našoj destinaciji  i jesmo li opravdali vrijednost za novac ( “value for money” ) jer samo tako možemo dugoročno profitirati.

Marketing od usta do usta uvijek je bio i uvijek će biti najbolja reklama.

U konačnici, rastu i razvijaju se oni koji se žele i bave tržišnim razvojem. Bravo za TZ Zagrebačku županiju, koja se krenula u proces upravljanja kvalitetom u turizmu.

Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN