Danas predstavljanje Akcijskog plana za razvoj gastronomije u Hrvatskoj

Na završnoj stručnoj konferenciji projekta “Gourmet Hrvatska” , koja će se održati u Iloku danas, 25.03.2019., ladanjsko imanje Principovac, biti će prezetiran Akcijski plan za razvoj gastronomije u Hrvatskoj....

Na završnoj stručnoj konferenciji projekta “Gourmet Hrvatska” , koja će se održati u Iloku danas, 25.03.2019., ladanjsko imanje Principovac, biti će prezetiran Akcijski plan za razvoj gastronomije u Hrvatskoj.

Osnovni cilj projekta “Gourmet Hrvatska”  je povezivanje prehrambeno-prerađivačkog sektora sa sektorom turizma, kako bi Hrvatska sukladno Strategiji razvoja hrvatskog turizma do 2020. godine postala prepoznatljiva gastronomska turistička destinacija te ušla u 20 vodećih turističkih destinacija u svijetu. Također, ono što je njvažnije u suradnji s dionicima na lokalnoj i nacionalnoj razini definiran je Akcijski plan za razvoj gastronomije u Hrvatskoj. 

Tijekom 18 mjeseci provedbe Projekta, analizirano je sadašnje stanje gastronomske ponude u Hrvatskoj, napravljen je Strateški okvir i smjernice za razvoj gastronomskih/gourmet destinacija i proizvoda te su kreirane smjernice za razvoj brenda sadašnjih i budućih gastronomskih destinacija. 

Kroz zajedničku suradnju brojnih stručnjaka u području turizma te eno-gastronomske ponude, zaključeno je da Hrvatska u idućih nekoliko godina treba pojačano poraditi na uspostavi kvalitetnog institucionalnog, zakonodavnog i strateškog okvira, stvaranju destinacijskih gastronomskih iskustava i jačanju međunarodne prepoznatljivosti kako bi postigla cilj da postane svjetski prepoznatljiva gastronomska destinacija. 

Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a naručitelj projekta je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, dok su ostali dionici Ministarstvo turizma, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo turizma, Hrvatska turistička zajednica, Hrvatska gospodarska komora i mnogi drugi.Projekt su proveli WYG Savjetovanje, Institut za turizam i Institut za međunarodne odnose u suradnji s velikim brojem partnera na lokalnoj i nacionalnoj razini .  

U projektu je tijekom 2018.g.  u istraživanje uključen i Ilok, gdje se i održava završna konferencija. a iz TZ Iloka ističu zadovoljstvo da se završna, stručna konferencija projekta na najvišoj nacionalnoj razini događa upravo u kontinentalnom dijelu Lijepe Naše što doprinos afirmaciji cjelovitog tržišnog pristupa ali i afirmaciji regije pa i samog Iloka kao eno-gastro destinacije. “Gledajući i šire, upravo ovih dana Hrvatska se bavi i pozicioniranjem u sektoru poslovnog turizma stoga organizacija  ovakvog skupa u destinaciji koja se inače ne percipira kao destinacija poslovnog turizma šalje poruku tržištu da je to  moguće i da ovdašnja ponuda može ispuniti zahtjeve, štaviše da može biti odličan i netipičan spoj gastro i poslovnog turizma” ističe Ivica Miličević, direktor TZ Iloka. 

Vijesti: