Dodijeljene potpore za Program razvoja cikloturizma na kontinentu u 2019. godini

Ministarstvo turizma objavilo je rezultate javnog poziva za dodjelu potpora u okviru Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2019. godini., a za koji je Ministarstvo turizma ove godine u...

Ministarstvo turizma objavilo je rezultate javnog poziva za dodjelu potpora u okviru Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2019. godini., a za koji je Ministarstvo turizma ove godine u proračunu osiguralo 5 milijuna kuna. 

Sredstva Programa razvoja cikloturizma na kontinentu namijenjena su jačanju bike turizma na kontinentu kroz trasiranje, uređenje i označavanje biciklističkih ruta i na raspolaganju su javnom sektoru – jedinicama područne (regionalne) samouprave, odnosno sljedećim županijama: Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Karlovačka, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Ličko-senjska, Međimurska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Varaždinska, Virovitičko-podravska, Vukovarsko-srijemska i Zagrebačka.

Karlovačka županija dobila najveću potporu za razvoj cikloturizma

Najveće potpore dobila je Karlovačka županija za nastavak razvoja „Bike4river“ programa i to u iznosu od 407.200,00 kuna, a nakon koje slijede Varaždinska županija za razvoj „vanjske“ biciklističke rute Varaždinske županije i Međimurska županija za izgradnja vidikovca s odmorištem zabicikliste, koje su dobile po 400.000,00 kn potpora.

Što se sve planira raditi po županijama na kontinentu za razvoj cikloturizma, kao i popis svih nagrađenih saznajte u prilogu.

PRILOG: Odluka o odabiru projekata i dodjeli potpora temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2019. godini

Naslovna fotografija: TZ Samobor

Vijesti: