Dopunjeno izdanje “Profili emitivnih tržišta 2018”

Prije par dana HTZ je objavio novo izdanje profila emitivnih tržišta za 2018. godinu, a radilo se o profilima tržišta Austrije, Belgije, Francuske, Italije, Japana, Južne Koreje, Kine, Mađarske, Nizozemske...

Prije par dana HTZ je objavio novo izdanje profila emitivnih tržišta za 2018. godinu, a radilo se o profilima tržišta Austrije, Belgije, Francuske, Italije, Japana, Južne Koreje, Kine, Mađarske, Nizozemske i Njemačke.

Danas je lista profila nadopunjena s novim tržištima, kao što su Češka, Poljska, Rusija, SAD i Kanada, Skandinavija, Slovačka, Slovenija, Švicarska, UAE te UK.

Proučite profile tržišta kako bi što bolje upoznali turiste iz spomenutih zemalja i kako bi što kvalitetnije planirati i oglašavali turističke pakete za određenu ciljnu skupinu turista.

Prilog: PROFILI EMITIVNIH TRŽIŠTA 2018.

Povezane vijesti: