Energetski certifikat ipak u primjeni od 01.01.2016.

Nažalost blagdansko novogodišnje raspoloženje opterećeno je masovnom psihozom iščekivanja “Dana D”, 1.1.2016. kada će stupiti na snagu primjena članka 24. Zakona o gradnji. Naravno riječ je o “energetskom certifikatu”...

Nažalost blagdansko novogodišnje raspoloženje opterećeno je masovnom psihozom iščekivanja “Dana D”, 1.1.2016. kada će stupiti na snagu primjena članka 24. Zakona o gradnji. Naravno riječ je o “energetskom certifikatu” koji je postao najvažnije pitanje svih pitanja 2016.godine. Ovo pitanje je potpuno zasjenilo primjenu “eVisitor” sustava prijave gostiju koji se također primjenjuje od 1.1. 2016. i vezan je uz zakone kojima se reguliraju obaveze građana pružatelja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu. Ovaj sustav je jedan, između ostaloga, od ključnih elemenata sigurnosti Republike Hrvatske i njenih građana i posjetitelja u okolnostima globalne prijetnje terorizma. Ali “energetski certifikat” je važniji.

Obaveze prodavatelja, iznajmitelja, davatelja najma, zakupa, leasinga
Podsjetimo se na taj famozni članak 24., stavak 2. ali ne i 1, 2, 3 i 4 :

Vlasnik zgrade za koju se izdaje energetski certifikat, odnosno njezina posebnog dijela, dužan je :
1. Prije prodaje, iznajmljivanja, davanja u zakup ili davanja na leasing zgrade ili njezinog posebnog dijela pribaviti energetski certifikat,
2.Kupcu , najmoprimcu, zakupcu odnosno primatelju leasinga predati energetski certifikat ili njegovu fotokopiju
3.Energetski certifikat predočiti mogućem kupcu, najmoprimcu, zakupcu, odnosno primatelju leasinga.
4.U oglasu za prodaju, iznajmljivanje, davanje u zakup ili davanje na leasing zgrade ili njezina posebnog dijela koji se objavljuje u medijima navesti energetski razred zgrade

Nestručno, nesamostalno i pristrano provođenje postupka energetskog certificiranja

U članku 172. se navode kaznene mjere za OSOBE OVLAŠTENE ZA ENERGETSKO CERTIFICIRANJE i energetski pregled zgrade…  pa se pod stavkom 1 prekršajem smatraju “poslovi za koje je osoba ovlaštena a ne obavlja ih stručno, samostalno ili nepristrano”. Ovo je odgovor na brojne upite prevarenih građana koji su izradu certifikata povjerili nestručnim osobama. Nadzor nad ovlaštenim osobama provodi Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja (Glava 9. Nadzor, članak 156.).

Nadzor nad provedbom obaveza iz članka 24. stavak, 2 i 4

Inspekcija zadužena za kontrolu provedbe navedenih zakonskih odredbi je inspekcija nadležna za trgovinu (članak 156., stavak 3). Navedena inspekcija djeluje pri Ministarstvu gospodarstva. Uprava za inspekcijske poslove u gospodarstvu raspolaže sa Sektorom tržišne inspekcije, Sektorom nadzora u području rudarstva, elektroenergetike i opreme pod tlakom, Sektorom nadzora u području gospodarenja otrovnim kemikalijama i Službom za unutarnji nadzor i zastupanje pred sudovima.

Zakon o inspekcijama u gospodarstvu

U članku 3. navedenog Zakona se kaže : 1. Inspekcijske poslove u području zaštite potrošača obavlja tržišna inspekcija. 2. Poslovi iz stavka 1. ovog članka podrazumijevaju obavljanje inspekcijskog nadzora provedbe zakona i drugih propisa te propise Europske unije kojima se uređuje:
– zaštita ekonomskih interesa potrošača pri kupnji proizvoda i usluga, kao i pri drugim oblicima stjecanja proizvoda usluga
-opći sigurnosni zahtjevi za proizvode
-tehnički zahtjevi za proizvode, postupci ocjenjivanja sukladnosti s propisanim zahtjevima, dokumenti o sukladnosti, isprave koje moraju imati proizvodi, označavanje, oglašavanje, obilježavanje i pakiranje proizvoda
– homologacija vozila i dijelova vozila
-zahtjevi energetske učinkovitosti proizvoda
– prodaja javnih usluga potrošačima te opći uvjeti pružanja javnih usluga
-obavljanje inspekcijskih i drugih poslova kada je to određeno posebnim propisima

Imate stan, iznajmljujete ga, recimo studentima, dali vam može Tržišna inspekcija doći u kontrolu energetskog certifikata?

U glavi 3., članku 20. stavku 1 propisuje se legitimacija inspektora sa službenim svojstvom, identitetom kojega predočavaju službenom iskaznicom i značkom. U stavku 2 se objašnjava djelokrug kompetencije nadzora: “Pod poslovnim prostorijama, u smislu ovog Zakona, razumijevaju se i stambene prostorije prijavljene kao POSLOVNI PROSTOR i druge prostorije, prijevozna sredstva i slično, u kojima nadzirana pravna i fizička osoba obavlja odobrenu djelatnost odnosno rad.

Iz navedenoga proizlazi da tržišna inspekcija NEMA nadležnost inspekcijskog nadzora u STANOVIMA KOJI NISU PRIJAVLJENI KAO POSLOVNI PROSTOR. Dakle navedena inspekcija, ovlaštena za kontrolu provedbe odredbi o davanju na uvid energetskog certifikata, nije ovlaštena ući u vaš stan u kojemu borave podstanari ili u bilo koji drugi stan koji nema status POSLOVNOG PROSTORA. Da bi stan imao status poslovnog prostora, vlasnik mora ishoditi rješenje o prenamjeni stambenog u poslovni prostor.

Ustavna odredba o nepovredivosti doma

U Ustavu Republike Hrvatske učlanku34. posebno se ističe nepovredivost doma : “Dom je nepovrediv. Samo sud može obrazloženim pisanim nalogom utemeljenim na zakonu odrediti da se dom ili drugi prostor pretraži. IZUZETAK : “U skladu sa uvjetima što ih predviđa zakon, redarstvene vlasti (policija o.a.) mogu i bez sudskog naloga ili privole držatelja stana ući u dom ili prostorije te izvršiti pretragu bez nazočnosti svjedoka, ako je to neophodno radi izvršenja NALOGA O UHIĆENJU ili radi HVATANJA POČINITELJA KAZNENOG DIJELA, odnosno OTKLANJANJA OZBILJNE OPASNOSTI PO ŽIVOT I ZDRAVLJE LJUDI ILI IMOVINE VEĆEG OPSEGA. Pretraga radi pronalaženja ili osiguranja dokaza za koje postoji osnovana vjerojatnost da se nalaze u domu počinitelja kaznenog djela, može se poduzeti samo u nazočnosti svjedoka.

Kratki rezime

Ako iznajmljujete stan stanoprimcu (na kraći rok), dajete ga u najam (na duži rok), dajete ga na leasing ili prodajete dužni ste unajmitelju, najmoprimcu, korisniku leasinga ili kupcu uručiti kopiju energetskog certifikata pri sklapanju navedenih ugovora. Ova obaveza počinje teći od 1.1. 2016. Kontrolu te obaveze vrši TRŽIŠNA INSPEKCIJA ali bez ovlasti ulaska u vaš DOM, odnosno STAN koji nije u statusu POSLOVNOG PROSTORA. U svoj DOM, odnosno stan niste dužni primiti NIKOGA bez obzira na iskaznice, ovlaštenja i sl. BEZ SUDSKOG PISANOG NALOGA. Ako u svom stanu pružate ugostiteljsku uslugu temeljem rješenja o kategorizaciji ugostiteljskih objekata, dužni ste omogućiti nadzor istog TURISTIČKOJ INSPEKCIJI za nadzor poštivanja odredbi Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, te CARINU za nadzor obaveza iz Zakona o boravišnoj pristojbi i turističkoj članarini Po pitanju izvršenja poreznih obveza nadležna je POREZNA UPRAVA, koja vas može pozvati da se očitujete o mogućim dugovanjima po poreznim rješenjima.
Naravno CARINA je zadužena i za nadzor svih oblika nelegalne djelatnosti ali u STAN ili DOM može ući samo uz PISANI SUDSKI NALOG.
Preporučujemo Vam da se držite navedenih građanskih prava, da branite nepovredivost svog doma, da ovlaštene inspektore zatražite identifikacijsku iskaznicu, prepišete podatke sa iste, utvrdite vrijeme, datum i razlog nadzora. Ako sumnjate na ovlaštenje zatražite kontakt sa nadležnom osobom ili svojim odvjetnikom. Ako osobe nedopušteno žele ući u vaš dom, nazovite dežurnu službu najbliže policijske postaje. Ako se ne slažete sa konstatacijama iz zapisnika ovlaštene inspekcijske službe, nemojte potpisati isti, zatražite mogućnost pisanog iskaza o odbijanju potpisivanja tako sročenog zapisnika te jednu kopiju zadržite za sebe. O navedenom obavijestite svog odvjetnika.

Korisni kontakti
Društvo za zaštitu potrošača: 072 414 414
Hrvatska odvjetnička komora: 01 61 65 200
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske: 01 4591 888, dorh@dorh.hr
Policija RH , hitni pozivi: 192
Poziv za žurnu pomoć: 112

Nedo Pinezić, predsjednik Zajednice obiteljskog turizma HGK

 

nedopinezic kolumna

Povezane vijesti: