Energetski certifikati i tumačenja protivna pozitivnim propisima Republike Hrvatske

Trebaju li pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu imati energetski certifikat
Na pitanje trebaju li pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu imati energetski certifikat, prenosimo Vam priopćenje u cijelosti od Nedeljka Pinezića, Predsjednika zajednice obiteljskog turizma HGK

Poštovani

U posljednje vrijeme se inteziviraju pritisci prema pružateljima ugostiteljskih usluga u domaćinstvu sa zahtjevima za izradu energetskog certifikata. Ljudima se daju poluslužbene informacije bez jasnog navođenja zakonskih osnova temeljem kojih proizlazi obveza izrade energetskog certifikata. Istovremeno nema informacija prema IZNAJMLJIVAČIMA stanova da su zaista obavezni izraditi i dati na uvid energetski cerifikat najmoprimcima. Da podsjetimo, u Hrvatskoj se KRATKOROČNO IZNAJMLJUJE oko 50.000 stanova koje pretežito koristi oko 100.000 studenata ali i drugi “podstanari”. Sa tog ćemo osnova nakon 1.1. 2016. uputiti javni poziv nadležnim tijelima o informiranju stanodavaca – “iznajmljivača”, ali i unajmitelja stanova, osobito studenata, o njihovim pravima i obvezama po ovome pitanju.

Što se tiče obaveze izrade , objavljivanja i davanja na uvid energetskog certifikata za građane pružatelje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu – nema promjena. I dalje nema zakonske obaveze a pokušaj “ispravka” zakonskih odredbi pravilnikom je također nezakonit., odnosno, Pravilnikom (podzakonskim aktom) se nemogu MIJENJATI zakonske odredbe. U zakonskoj odredbi Zakona o gradnji stoji IZNAJMLJIVANJE koje se ne može odnositi na ugostiteljsku uslugu u domaćinstvu  jer Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti nije propisana usluga IZNAJMLJIVANJA  u domaćinstvu. Također se Pravilnikom Zakona o gradnji ne može mijenjati meritum zakonskih odredbi Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

Pojednostavljeno rečeno – nemože Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja svojim aktima mijenjati odredbe Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti niti sugerirati Ministarstvu turizma što je ono trebalo podraumijevati pod ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu a , eto previdjelo je u odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

Konačno, kada bi IZNAJMLJIVANJE stanova i kuća bilo ugostiteljska djelatnost, onda nebi moglo biti djeatnost PROMETA NEKRETNINAMA koja je opet regulirana posebnim zakonskim aktima. Tada bi se svaki stan  morao bitI KATEGORIZIRAN, najmoprimci bi morali biti  prijavljeni turističkoj zajednici, plaćala bi se boravišna pristojba i turistička članarina kao i porez na dohodak u paušalnom iznosu, najmoprimci nebi plaćali energiju, komunalne usluge, vodu, telefon… već bi sve bilo uključeno u cijenu NAJMA / USLUGE. Takvu bi djelatnost kontrolirala turistička inspekcija, najmoprimci bi se statistički vodili kao domaći i strani turisti…

I obratno, ako vlasnik stana u Rijeci želi IZNAJMITI stan, on ga nemora kategorizirati, nemora plaćati boravišnu pristojbu i porez na dohodak u paušalnom iznosu, nemora plaćati turističku članarinu, nemora voditi popis gostiju, izdavati račun i voditi evidenciju izlaznih računa, nemora isticati cijenu, nemora  plaćati energiju, vodu, komunalije, telefoniju  )… Vlasnik stana sklapa Ugovor o najmu (kratkoročnom ili dugoročnom) sa najmoprimcem i na cijenu iskazanu u ugovoru plaća porez na dohodak po stopi od 12% u mjesečnim iznosima za vrijeme trajanja najma. Taj ugovor je dužan po sklapanju proslijediti nadležnoj ispostavi Porezne uprave koja će donijeti porezno rješenje i dostavljati poreznom obvezniku uplatnice. Ali vlasnik takvog stana u Rijeci MORA IZRADITI ENERGETSKI CERTIFIKAT I PREDOČITI GA NAJMOPRIMCU PRIJE SKLAPANJA UGOVORA O NAJMU.

Nota bene, i stranci, nerezidenti mogu svoje nekretnine u Republici Hrvatskoj IZNAJMLJIVATI na isti način. Ali ako pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, onda moraju plaćati PDV, voditi poslovne knjige, plaćati porez na dohodak na razliku prihoda i rashoda …

Tako nalažu pozitivni propisi Republike Hrvatske.

 

Zajednica obiteljskog turizma HGK

Predsjednik

Nedo Pinezić

Povezane vijesti: