Europska komisija poziva deset država članica, među kojim i Hrvatsku, da provedu pravo EU-a o zaštiti potrošača i putnika

U svojem redovitom paketu odluka o povredama Europska komisija poduzima pravne radnje protiv država članica koje se ne pridržavaju obveza u skladu s pravom EU-a. Tim se odlukama, kojima...

U svojem redovitom paketu odluka o povredama Europska komisija poduzima pravne radnje protiv država članica koje se ne pridržavaju obveza u skladu s pravom EU-a. Tim se odlukama, kojima su obuhvaćeni različiti sektori te područja politika EU-a, nastoji osigurati pravilna primjena prava EU-a u korist građana i poslovnih subjekata.

Komisija poziva 10 država članica da provedu pravo EU-a o zaštiti potrošača i putnika tj. vaučerima koji su uvedeni sukladno covid19 krizi za spas putničkig agencija kao i turističkog sektora.

Europska komisija odlučila je pokrenuti postupak zbog povrede slanjem službene opomene Cipru, Češkoj, Francuskoj, Grčkoj, Hrvatskoj, Italiji, Litvi, Poljskoj, Portugalu i Slovačkoj jer su njihovi nacionalni propisi u suprotnosti s pravom EU-a o pravima potrošača i putnika.

Spomenute države članice krše članak 12. stavak 4. Direktive (EU) 2015/2302 (Direktiva o putovanjima u paket aranžmanima), ističu iz EK.

Zbog pandemije bolesti COVID-19 mnoga su putovanja otkazana. Tijekom ove krize Komisija je dosljedno naglašavala da prava potrošača i dalje vrijede i u ovoj dosad nezabilježenoj situaciji te da ih nacionalne mjere za potporu prijevoznom sektoru ne smiju umanjiti. Komisija je 13. svibnja 2020. donijela posebnu Preporuku o vaučerima kako bi podržala države članice u uspostavi privlačnih, pouzdanih i fleksibilnih programa vaučera.

Međutim, u deset prethodno navedenih država članica još se primjenjuju posebna nacionalna pravila o putovanjima u paket aranžmanima kojima se organizatorima takvih putovanja dopušta da za otkazana putovanja izdaju vaučere umjesto povrata novca odnosno da odgode povrat novca na znatno dulje od 14 dana propisanih u Direktivi o putovanjima u paket aranžmanima.

Prema pravu EU-a putnici imaju pravo birati između povrata novca i drugih oblika povrata kao što je vaučer. Stoga je Komisija odlučila poslati službene opomene Cipru, Češkoj, Francuskoj, Grčkoj, Hrvatskoj, Italiji, Litvi, Poljskoj, Portugalu i Slovačkoj. Države članice imaju rok od dva mjeseca da odgovore Komisiji i da poduzmu potrebne mjere za uklanjanje nedostataka koje je utvrdila Komisija. U protivnom im Komisija može uputiti obrazložena mišljenja.

Također, Komisija pokreće postupke zbog protiv Grčke i Italije zbog nepoštovanja propisa EU-a o zaštiti prava putnika

Europska komisija danas je pokrenula postupak zbog povrede slanjem službenih opomena Grčkoj i Italiji zbog kršenja propisa EU-a o zaštiti prava putnika.

Te su dvije zemlje poduzele mjere koje nisu u skladu s propisima EU-a o pravima putnika u zračnom prometu (Uredba (EZ) br. 261/2004) i o pravima putnika kada putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima (Uredba (EU) br. 1177/2010). Osim toga, Italija je poduzela mjere koje nisu u skladu s propisima EU-a o autobusnom prijevozu (Uredba (EU) br. 181/2011) i o pravima putnika u željezničkom prometu (Uredba (EZ) br. 1371/2007). Zbog pandemije bolesti COVID-19 mnoga poduzeća u prometnom sektoru imaju velike poteškoće kad je riječ o novčanim tokovima i prihodima.

Tijekom ove krize Komisija je dosljedno naglašavala da prava putnika i dalje vrijede i u ovoj dosad nezabilježenoj situaciji te da ih nacionalne mjere za potporu prijevoznom sektoru ne smiju umanjiti. Dok Europska komisija procjenjuje stanje i u drugim državama članicama i od njih traži dodatne informacije o primjeni propisa, Grčka i Italija donijele su zakonodavstvo kojim se prijevoznicima omogućuje da putnicima nude vaučere kao jedini oblik povrata troškova.

Međutim, prema uredbama EU-a o pravima putnika, putnici imaju pravo birati između povrata novca i drugih oblika povrata kao što je vaučer. Ako im se nude vaučeri, putnici se moraju složiti s tim rješenjem. Grčka i Italija imaju rok od dva mjeseca da odgovore na argumente koje je iznijela Komisija. U protivnom im Komisija može odlučiti uputiti obrazloženo mišljenje.

Povezane vijesti: