Kako izgleda razvoj održivog kulturnog turizma? Uključite se u istraživanje i budite dio Living Lab-a

U sklopu znanstvenog projekta financiranog iz HORIZON2020 EU programa za istraživanje i inovacije naziva SmartCulTour na Ekonomskom fakultetu u Splitu početkom 2021 godine osnovan je prvi Living Lab u hrvatskoj fokusiran na razvoj održivog kulturnog turizma. Living Lab predstavlja fizički ili virtualni prostor na kojemu različite skupine dionika surađuju te zajednički kreiraju inovativna rješenja za konkretne probleme s kojima se susreću. U kontekstu ovog Living Laba govorimo o kreiranju poticajnog okruženja za razvoj održivog i otpornog kulturnog turizma i inovativnih doživljaja i proizvoda u tom segmentu na području koje Lab obuhvaća. Voditelj Laba je doc.dr.sc. Ante Mandić sa Katedre za turizam i gospodarstvo na Ekonomskom fakultetu, Sveučilište u Splitu. Više informacija vezano za projekt i aktivnosti u sklopu Living Laba … Continue reading Kako izgleda razvoj održivog kulturnog turizma? Uključite se u istraživanje i budite dio Living Lab-a