Kome je u interesu ova vulgarizacija i deregulacija pružanja usluga turističkog vođenja na prostoru Hrvatske?

Turistički vodiči grada Zadra, zajedno sa više od 3.000 turističkih vodiča Republike Hrvatske, zadnjih su tjedana podigli svoj glas i krenuli u organiziranu akciju te putem medija izvjestili građane...

Turistički vodiči grada Zadra, zajedno sa više od 3.000 turističkih vodiča Republike Hrvatske, zadnjih su tjedana podigli svoj glas i krenuli u organiziranu akciju te putem medija izvjestili građane Hrvatske, da se radi na ozbiljnom ugrožavanju hrvatskog kulturnog identiteta.

Naime, u posljednjim danima mandata, tadašnji ministar turizma Darko Lorencin, donosi Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma (NN 7/2016), koji je u direktnom sukobu s postojećim i važećim Zakonom o pružanju usluga u turizmu (NN 68/2007) te Pravilnikom o popisu turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama (NN 76/2008) u čijem Članku broj 2 stoji „Turistička cjelina (lokalitet) je područje, prostor ili objekt na kojem se nalaze ili koji sadržava prirodne, kulturne, povijesne, tradicijske i druge vrednote na kojem uslugu turističkog vođenja može pružati samo ovlašteni turistički vodič.“

I sada, prvi put u povijesti Hrvatske, tijekom zadnje 2016., a i ove 2017. godine dolazi do vrlo ružnog i diskriminirajućeg procesa kojim preko 100 (najviše Slovenskih ali i Njemačkih) građana temeljem najobičnije potvrde o radnom iskustvu – koja ne treba imati apsolutno nikakve veze s turističkim vođenjem, izdane od strane turoperatora iz Njemačke ili Slovenije ili bilo koje zemlje članice EU, mogu obavljati usluge turističkog vodiča na cijelom prostoru Hrvatske, što turistički vodiči iz Hrvatske ne mogu jer se njihova uvjerenja o položenom ispitu za turističkog vodiča vežu za prostor određene Županije.

zadarmarke

I s punim pravom se vežu za prostor neke županije RH jer je naša kulturno-povijesna baština, naše materijalno i nematerijalno nasljeđe,naša arheološka nalazišta i urbane i ruralne stare gradske jezgre i prostori življenja, apsolutno nemoguće savladati na način da se jednakom kvalitetom vodi po cijelom teritoriju Hrvatske. Dakle, nekakav voditelj putovanja iz Austrije ili Slovenije sada bez ikakvog obrazovanja niti provjere njegovog obrazovanja, pa i motivacije (koja se najčešće mjeri u maloj dnevnici tijekom obilaska Hrvatske), može biti turistički vodič po cijeloj Hrvatskoj od Vukovara, preko Zadra do Dubrovnika, što je dakle nelegalno, diskriminirajuće i krajnje neprihvatljivo.  U Direktivama EU na brojnim mjestima možete pročitati da svaka zemlja članica treba uraditi maksimalno na čuvanju nacionalne kulturne baštine; da se treba štititi europskog potrošača; da treba voditi računa o kvaliteti proizvoda i usluga itd.

A kod nas upravo obrnuto: s novim prijedlogom Zakona o pružanju usluga u turizmu, koji je u pripremi, vezano za struku turističkog vodiča, predlaže se krajnja vulgarizacija usluga turističkog vođenja u vidu snižavanja kvalitete, sadržajnosti i dubine u informiranju i interpretiranju našeg identiteta i kulturnih tvorevina jer bi navodno svi (EU vodiči i RH vodiči) mogli voditi i tumačiti po cijelom kulturnom prostoru Hrvatske.

Da ne govorimo o vrlo osjetljivom razdoblju stvaranja suverene i slobodne Republike Hrvatske i pobjedonosnom Domovinskom ratu, kojega oni koji dolaze van prostora Hrvatske i nisu hrvatski građani teško mogu razumjeti, a ponekad i ne žele – pa se on u najkraćim crtama predstavi kao „građanski rat u Jugoslaviji“.
Turistički vodiči su zaglavni kamen hrvatskog kulturnog identiteta u interkulturnom kontekstu turizma te Hrvatske kao članice EU pa i globalno. Oni su uvjet bez kojega je apsolutno nemoguće imati i razvijati kulturni turizam. I zato se zalažemo da se u cijelosti zadrži važeći Pravilnik o popisu turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama (NN 76/2008) na kojima uslugu turističkog vođenja može pružati samo ovlašteni turistički vodič na temelju uspješno položenog ispita iz posebnog dijela programa u organizaciji županijske sveučilište ustanove.

Tražimo da se diskriminatorni Pravilnik o priznavanju inozemnih kvalifikacija u turizmu(NN 7/2016) stavi van snage do donošenja novog Zakona o pružanju usluga u turizmu te da se strani građani (voditelji putovanja) koji dolaze iz zemalja članica EU stave u isti i jedino pravedni položaj s županijskim turističkim vodičima, te pokažu na ispitu u organizaciji županijske sveučilišne ustanove, da imaju znanja i vještine za kvalitetno vođenje na prostoru određene županije.

Ministar turizma gospodin Gari Cappelli je pokazao veliko razumijevanje za ovaj gorući problem hrvatskog turizma i izrazio slaganje sa stavom da i strani turistički vodiči moraju položiti ispite u Hrvatskoj ukoliko žele biti voditelji putovanja po Hrvatskoj ili turistički vodiči za određenu županiju RH. Dakle, ima prostora za otvaranje tržišta turističkim vodičima zemalja članica EU, ali na pravedan i jedino ispravan način, kojim će se zaštititi hrvatski kulturni identitet osiguravajući, u isto vrijeme, turistima i posjetiteljima kvalitetno i vjerodostojno tumačenje bogatog hrvatskog nasljeđa. Takve uvjete za strane turističke vodiče i voditelje putovanja koji su u skladu s europskim normama o potrebi zaštite krajnjeg potrošača, imaju gotovo sve velike i male turističke receptivne zemlje unutar EU.

Pa zašto ne bi mogli i mi?

zadarnovaa

Kome je u interesu ova vulgarizacija i deregulacija pružanja usluga turističkog vođenja na prostoru Hrvatske?

I za kraj, moguće je postaviti pitanje kome je u interesu ova vulgarizacija i deregulacija pružanja usluga turističkog vođenja na prostoru Hrvatske? Odgovor je više nego jasan: ultraliberalnom globalnom korporacijskom kapitalu utjelovljenom u vidu multinacionalnih turističkih organizatora putovanja (turoperatora) kojima hrvatsko povijesno i kulturno nasljeđe, hrvatski kulturni identitet, a ponajviše njihovi štitonoše – turistički vodiči predstavljaju trošak kojega se žele pod svaku cijenu riješiti. Da, upravo tako: županijski turistički vodiči su nužno zlo i nepotrebni trošak u kreiranju paket aranžmana stranih turoperatora koji nemaju snage niti kompetencija na globalnom tržištu konkurirati inovativnošću, kreativnošću i kvalitetom, već samo kontinuiranim snižavanjem cijene svojih proizvoda i usluga koje nastoje prodati što većem broju turista-potrošača, ne odričući se pritom svoje rastuće marže.

Turistički vodiči mole da se hrvatski kulturno-povijesni identitet ne pretvori u puku razmjensku vrijednost mjerenu u visini najobičnije dnevnice jednog pseudo vodiča. Ukoliko se to dogodi, onda uistinu možemo, ponovno nakon 16. stoljeća, u očaju uzviknuti „Quo vadis Croatiae desolationae !“

Autor: Magistar znanosti Vinko Bakija, viši predavač na Odjelu za turizam i komunikacijske znanosti, Sveučilište u Zadru

Povezane vijesti: