Krajolik rijeke Krupe proglašen kulturnim dobrom

Područje kulturnog krajolika rijeke Krupe omeđeno je s južne strane rijekom Zrmanjom i Žegarskim poljem, s istočne izvorom rijeke Krupe, obroncima Velebita sa sjeverne i ušćem Krupe u Zrmanju...

Područje kulturnog krajolika rijeke Krupe omeđeno je s južne strane rijekom Zrmanjom i Žegarskim poljem, s istočne izvorom rijeke Krupe, obroncima Velebita sa sjeverne i ušćem Krupe u Zrmanju sa zapadne strane.

Cijelom svojom površinom od cca 23 km2 nalazi se u Parku prirode Velebit, te obuhvaća dijelove naselja Kaštela Žegarskog, Krupe i Golubića, a administrativno pripada Gradu Obrovcu.

Upravo cijeli spomenuti krajolik tj. krajolik rijek Kupe, krajem studneog Ministarstvo kulture je proglasilo kulturnim dobrom.

Kako se navodi u rješenju Ministarstva kulture, na tom području nije dopuštena nova gradnja, već sav razvoj i eventualna izgradnja mora biti u skladu s tradicijom.

Također, radi očuvanja sedre, sedrenih barijera i pragova, nisu dopuštene aktivnosti na rijeci koje bi ih na bilo koji način ugrozile. Proglašenje Kulturnog krajolika rijeke Krupe na području Obrovca kulturnim dobrom od strane Ministarstva kulture važna je odluka za trajnu zaštitu rijeke Krupe, poručili su iz WWF Adria te pozivaju institucije da odluku primjene i na druge jednakovrijedne riječne krajolike.

“Krajolik rijeke Krupe iznimno je važan i vrijedan za očuvanje krajobrazne raznolikosti tog područja te nam je iznimno drago da je to prepoznalo i Ministarstvo kulture. WWF Adria već nekoliko godina promovira trajnu zaštitu rijeka kao jedan od modela zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti naše zemlje te očuvanja rijeka slobodnog toka. Ova odluka pokazuje da su taj model prepoznale i institucije”, komentirala je Irma Popović Dujmović iz WWF Adrije.

Izvor: LikaClub.eu

Povezane vijesti: