Hrvoje Anić, Šime Šokota, Iva Bencun, Željka Benčik, Mario Paleka, Stjepan Vrsalović i Jure Javoran