Na snagu stupio novi Pravilnik o stručnom ispitu za voditelja poslova u turističkoj agenciji

Na temelju članka 19. stavka 4. Zakona o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, broj 130/17 i 25/19), Ministarstvo turizma donijelo je Pravilnik o stručnom ispitu za voditelja poslova...

Na temelju članka 19. stavka 4. Zakona o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, broj 130/17 i 25/19), Ministarstvo turizma donijelo je Pravilnik o stručnom ispitu za voditelja poslova u turističkoj agenciji,  a koji je danas stupio na snagu.

Ovim Pravilnikom propisuju se ishodi učenja koji se provjeravaju na stručnom ispitu za voditelja poslova u turističkoj agenciji, sastav ispitne komisije i način polaganja stručnog ispita.

Stručnim ispitom provjerava se znanje i vještine kandidata potrebne za vođenje poslova turističke agencije, dok se stručni ispit polaže se na hrvatskom jeziku pred ispitnom komisijom pri ministarstvu nadležnom za turizam.

Visoko učilište koje je do stupanja na snagu ovoga Pravilnika započelo s organizacijom i provođenjem stručnog ispita za voditelja poslova prema Pravilniku o stručnom ispitu za voditelja poslovnice (»Narodne novine«, broj 50/08) može održati stručni ispit prema ispitnom programu propisanim tim Pravilnikom, najkasnije u roku od 90 dana od završetka održavanja predavanja za stručni ispit, nakon čega prestaju važiti rješenja o imenovanju ispitnih komisija za polaganje stručnog ispita za voditelja poslovnice na visokim učilištima.

Velika promjena je kako od sada je ispit za voditelja turističke agencije polaže u Ministarstvu turizma, dok je do sada bila praksa da obrazovne institucije naplaćuju tečaj te se kod njih i polagao ispit i dobila potvrda o položenom stručnom ispitu.

Također, prema Članku 8. ministar turizma donosi odluku kojem se određuje visinu i način plaćanja naknade troškova stručnog ispita. U pravilniku nije definirana visina naknade troškova stručnog ispita. Poslali smo upit o visini naknade pristupanje stručnog ispita Ministarstvu turizma, a odgovor ćemo objaviti čim dobijemo povratnu informaciju.

Ispit se sastoji od seminarskog rada, pisanog i usmenog dijela.

Također, do sada nije bilo nikakvih uvjeta pri pristupanju tečaju i polaganju za voditelja turističke agencije, dok je sada jedan od uvjeta uvjet postavljena razina aktivnog znanja dva strana jezika.

Naime, za prijavu na stručni ispit, potrebno je priložiti potvrdu obrazovne ustanove da kandidati aktivno zna najmanje jedan svjetski jezik (razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru) i poznaje još jedan svjetski jezik (razine A2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru).

Obavijest o vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita ispitna komisija objavit će na mrežnim stranicama Ministarstva najmanje trideset dana prije dana određenog za polaganje stručnog ispita.

Prilog: Pravilnik o stručnom ispitu za voditelja poslova u turističkoj agenciji

Foto: Pixabay.com

Povezane vijesti: