Napokon ispravljena nepravda: Turistički vodiči se više ne smatraju automatski samozaposlene osobe

Danas je na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu, a koji je ispravio dugogodišnju nepravdu i suludi status turističkih vodiča u Hrvatskoj....

Danas je na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu, a koji je ispravio dugogodišnju nepravdu i suludi status turističkih vodiča u Hrvatskoj.

Naime, do danas su turistički vodiči automatski smatrali slobodnim zanimanjem i nisu imali nikakva prava kao nezaposlene osobe od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ( HZZ ), kako niti bilo kakve naknade kod pokretanja nove tvrtke, jer ih sulud splet Zakona smatrao samozaposlenim osobama.

Svi koji imaju položen ispita za turističkog vodiča, smatraju se samozaposlenim i nemjau nikakva prava kao nezaposlene osobe od HZZ-a – bilo je do sada tumačenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Također, prema istom tumačenju Zakona proizlazilo je da turistički vodiči doživotno gube pravo na dobivanje naknade za nezaposlene, kao i pravo za dobiti pomoć za samozapošljavanje.

No, sada je napokon ispravljena i ta nelogičnost tj. nepravda.

Svakako treba istaknuti trud i zalaganje Zajednice društava turističkih vodiča Hrvatske, koja je godinama vodila bitku sa sustavom, kako bi se ova suluda situacija u kojoj su bili turistički vodiča ispravila.

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističkog vodiča

Izmjenom članka 73. Zakona o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine, broj 130/17, 25/19, 98/19 i 42/20) propisano je da se turističkim vodičima izdaju rješenja o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističkog vodiča, a ne rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča kako je to bilo propisano prethodno važećim odredbama.

Člankom 73. stavkom 3. cit. Zakona propisano je da se rješenja o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističkog vodiča dostavljaju Ministarstvu turizma radi evidencije, te se neće više upisivati u Upisnik turističkih vodiča odnosno u Središnji registar.

Zbog različitih tumačenja statusa turističkih vodiča, člankom 73. stavkom 5. cit. Zakona propisano je da je turistički vodič obvezan pružati usluge kroz neki od oblika poslovanja sukladno posebnim propisima ili kao zaposlenik putem ugovora o radu ili putem ugovora o djelu ili ugovora o obavljanju studentskih poslova i sl., te se samim ishođenjem rješenja ne može smatrati da turistički vodič obavlja samostalnu djelatnost.

Člankom 12. prijelaznih i završnih odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine, broj 42/20) propisano je da osobe koje su do stupanja na snagu ovoga Zakona ishodile rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča nastavljaju obavljati usluge turističkog vodiča sukladno tom rješenju te su dužne pružati uslugu kroz neki od oblika poslovanja sukladno posebnim propisima ili kao zaposlenik putem ugovora o radu ili putem ugovora o djelu ili ugovora o obavljanju studentskih poslova i slično.

Također, člankom 13. prijelaznih i završnih odredaba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine, broj 42/20) propisano je da danom stupanja na snagu toga Zakona prestaje važiti Pravilnik o Upisniku turističkih vodiča (Narodne novine, broj 50/08), čime svi vodiči koji su upisani temeljem prethodno izdanih rješenja nisu više upisani u Upisnike odnosno registar.

Više informacija u prilogu:

NA SNAGU STUPIO ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU

Naslovna fotografija: Grad Dubrovnik

Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN