Nautički turizam: Ukupni prihodi luka nautičkog turizma manji za 11,6% u odnosu na 2019.

Državni zavod za statistiku ( DZS ) proveo je redovito godišnje istraživanje NAUTIČKI TURIZAM: Kapaciteti i poslovanje luka nautičkog turizma u 2020., a kojim je obuhvaćeno 185 luka nautičkog...

Državni zavod za statistiku ( DZS ) proveo je redovito godišnje istraživanje NAUTIČKI TURIZAM: Kapaciteti i poslovanje luka nautičkog turizma u 2020., a kojim je obuhvaćeno 185 luka nautičkog turizma na morskoj obali Hrvatske, i to 82 marine (od toga 18 suhih marina), 79 sidrišta, 11 privezišta te 13 odlagališta za plovila. Ukupna površina njihova akvatorija iznosi 4 593 435 m2 s 18 625 vezova.

Blagi porast broja plovila na stalnom vezu u 2020. u odnosu na 2019., za 0,4%

U lukama nautičkog turizma 31. prosinca 2020. na stalnom vezu bilo je 14 312 plovila, što je za 0,4% više nego 31. prosinca 2019. Vezom u moru služilo se 83,3% plovila, a samo mjestom na kopnu 16,7% plovila. Prema vrsti plovila na stalnom vezu u moru najviše je bilo motornih jahti (47,6%), slijede jahte na jedra (47,3%) te ostala plovila (5,1%).

Najviše plovila na stalnom vezu bilo je pod zastavom Hrvatske, i to 44,1%. Slijede plovila pod zastavom Njemačke (16,2%), Austrije (15,5%), Slovenije (5,1%) te Italije (3,2%). Plovila pod zastavom Njemačke i Slovenije ostvarile su porast broja plovila, i to Njemačka za 3,0% te Slovenija za 1,7%, dok su Austrija, Hrvatska i Italija imale pad broja plovila na stalnom vezu u 2020. u odnosu na 2019.

Prema duljini plovila, najviše plovila za koje je korišten vez u moru jest duljine 12 do 15 metara (tj. 34,0% od ukupnog broja plovila za koje je korišten vez u moru), slijede plovila duljine 10 do 12 metara (tj. 28,3% od ukupnog broja plovila za koje je korišten vez u moru).

Porast broja plovila za koje je korišteno samo mjesto na kopnu u 2020. u odnosu na 2019., za 10,9%

Na stalnom vezu porastao je broj plovila za koje se koristilo samo mjesto na kopnu, i to za 10,9% u odnosu na 2019.

U svim županijama ostvaren je porast broja plovila za koje je korišteno samo mjesto na kopnu, i to kako slijedi: u Šibensko-kninskoj županiji za 45,2%, u Istarskoj za 15,1%, Zadarskoj za 7,7%, Primorsko- goranskoj za 6,6%, Splitsko-dalmatinskoj za 6,3% te Dubrovačko- neretvanskoj za 5,3%.

Istarska županija jedina ostvarila porast broja plovila na stalnom vezu u moru

U 2020. Istarska županija jedina je ostvarila porast broja plovila na stalnom vezu u moru, i to s 2 535 plovila, što je 2,6% više nego u 2019. Na razini 2019. godine ostala je Primorsko-goranska županija, dok je u ostalim županijama bilo manje plovila nego u 2019.

Izvor: DZS

U 2020. pandemija bolesti COVID-19 utjecala je na pad broja plovila u tranzitu u odnosu na 2019.

U 2020. u lukama nautičkog turizma bilo je 121 536 plovila u tranzitu, što je pad broja plovila u tranzitu za 40,7% u odnosu na 2019. Taj negativni rezultat posljedica je pandemije bolesti COVID-19 te epidemioloških mjera poduzetih protiv širenja te bolesti i u Hrvatskoj i u svijetu. Početkom 2020., u siječnju i veljači, porastao je broj plovila u tranzitu u odnosu na iste mjesece 2019., dok je od ožujka do prosinca 2020. njihov broj u odnosu na iste mjesece 2019. pao. Najveći pad broja plovila u tranzitu bio je u ožujku (za 70,1%), travnju (za 96,4%) te u svibnju (za 92,6%) 2020. u odnosu na iste mjesece 2019.

Prema vrsti plovila u tranzitu za koja je korišten vez u moru, najviše je bilo jahti na jedra (59,8%), slijede motorne jahte (33,6%) te ostala plovila (6,6%). U 2020. u odnosu na 2019. došlo je 45,9% manje jahti na jedra, motornih jahti za 32,3% i ostalih plovila za 35,5%.

Najviše plovila u tranzitu bilo je iz Hrvatske (46,0%), Njemačke (14,3%), Italije (11,4%), Austrije (8,0%) i Slovenije (6,4%), što čini 86,1% plovila od ukupnog broja plovila u tranzitu. Pod zastavama navedenih zemalja bilo je manje plovila u tranzitu u 2020. u odnosu na 2019., i to kako slijedi: pod zastavom Hrvatske za 43,5%, pod zastavom Njemačke za 31,7%, pod zastavom Italije za 52,7%, pod zastavom Austrije 32,9% i pod zastavom Slovenije 8,9%.

U 2020. ukupni prihodi luka nautičkog turizma manji za 11,6% u odnosu na 2019.

Ukupno ostvaren prihod luka nautičkog turizma u 2020. iznosio je 812 milijuna kuna. Od toga je 598 milijuna kuna bilo ostvareno od iznajmljivanja vezova, što je 73,7% od ukupno ostvarenog prihoda. U odnosu na 2019. ukupan prihod pao je za 11,6%, a prihod od iznajmljivanja vezova za 8,2%.

U svim su županijama pali ukupni prihodi u 2020. u odnosu na 2019., i to kako slijedi: u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 23,3%, Splitsko-dalmatinskoj za 17,4%, Istarskoj za 15,0%, Šibensko-kninskoj za 10,9%, Zadarskoj za 6,4% i Primorsko-goranskoj za 2,6%.

Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN