Nove cjenike treba donijeti najkasnije do kraja ožujka tekuće za narednu godinu

Već više puta smo pisali i istaknuli kako je izrazito važno sve promijene u cjenicima pružanju usluga ili proizvoda u turizmu definirati godinu dana prije. Nažalost svjedoci smo, iako...

Već više puta smo pisali i istaknuli kako je izrazito važno sve promijene u cjenicima pružanju usluga ili proizvoda u turizmu definirati godinu dana prije.

Nažalost svjedoci smo, iako nam je turizam jedna od strateških grana, čini 19,6 % BDP-a i bavimo se istim desetljećima, kako razni turistički partneri mijenjaju cijene svojih usluga tijekom tekuće godine ili prije “službenog ” početka turističke sezone.

Problematika je jasna, pregovori oko sljedeće turističke godine vode se godinu dana ranije, a kulminiraju od rujna na dalje kada kreće sezona sajmova i b2b susreta. Ako se cijena nekog aranžmana mijenja tijekom godine zbog podizanja cijene ulaza recimo muzeja ili interpretacijskog centra, onda dolazimo do neugodne situacije, jer programi su već odavno prodani i zakupljeni. Problem nastaje za sve u tom lancu. Kako za domaću agenciju, tako i vanjsku te za turiste, jer dodatni trošak netko mora pokriti, a da ne pričam o ozbiljnosti i profesionalizmu tj. dojmu koji ostavljamo prema turistima ili stranim partnerima. Dakle, cijene se definiraju u tekućoj godini za sljedeću, to je standard industrije. No, nažalost u Hrvatskoj smo i dalje svjedoci kako se tijekom godine / sezone ( želimo pričati o turističkoj godini, a ne sezoni ) mijenjaju uvjeti, cijene, donose razne Odluke koje mijenjaju pravila “igre” u turističkim destinacijama, što dovodi do velikih problema putničkim agencijama.

UHPA: Cjenike treba donijeti najkasnije do kraja ožujka tekuće za narednu godinu

Upravo na spomenutu problematiku ukazala je UHPA, u kojoj ističu kako se turističke agencije već godinama susreću s istim problemom koji im stvara goleme poteškoće u poslovanju, a radi se o kasnom donošenju cjenika, nekontroliranom uvećanju cijena i smanjenju provizija za nadolazeću godinu.

“U trenutku donošenja novih cjenika, najčešće u prosincu tekuće za narednu godinu, ponude turističkih agencija već su odavno plasirane na tržište temeljem važećih cijena ulaznica što naknadno predstavlja neplanirani trošak za agencije, ističu iz UHPA-e.

Tako su predstavnici UHPA-e, predsjednik Tomislav Fain i voditeljica Ureda Ivana Maltar, održali sastanak u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike s pomoćnikom ministra Igorom Kreitmeyerom i pomoćnicom ministra turizma Monikom Udovičić, upravo na temu kasnog donošenja cjenika ulaznica nacionalnih parkova i parkova na području Republike Hrvatske.

UHPA je iznijela prijedlog kako bi cjenike trebalo donijeti najkasnije do kraja ožujka tekuće za narednu godinu čime bi se uvelike olakšala neodrživa financijska kalkulacija s kojom se agencije susreću. Na ovaj način agencije bi na vrijeme mogle planirati svoje stvarne troškove u kreiranju paket aranžmana.

Ovaj prijedlog podržan je od strane pomoćnika g. Kreitmeyera te pomoćnice gđe. Udovičić te se nadamo njegovom prihvaćanju od strane javnih ustanova što očekujemo vrlo brzo.” zaključuju iz UHPA-e.

Svakako treba pohvaliti održavanje sastanka te konstruktivan dijalog svih strana s ciljem da se spomenuti problem napokon i riješi. Također, ovim putem treba pohvaliti UHPA-u koja svoju ulogu kao ambasadora hrvatskih putničkih agencija aktivno zastupa svoje strukovne interese svojih članova. I to ne samo na ovom slučaju, nego od zastupanja putničkih agencija kod pisanja Zakona o pružanju usluga u turizmu do raznih drugih aktualnih problematika poslovanja putničkih agencija u Hrvatskoj. Svakako kako je ovo pozitivan primjer aktivnog djelovanja jedne strukovne udruge. Kada samo pogledamo koliko razno raznih udruga u turizmu imamo, pitam se koja im je stvarna funkcija i smisao, jer da su aktivni i tržišno orijentirani i s ciljem razvoja struke gdje bi nam bio kraj.

Za kraj, kao zaključak svakako moramo biti puno brži u donošenju odluka jer današnje promijene su sve brže i brže, tržište ne pita te upravo tržišna utakmica je najbolji regulator. Tržište je otvorena utakmica, tko je brži i bolji pobjeđuje. Još jednom pohvala za održavanje sastanka i otvoren dijalog.


Vijesti: