Park dvorca Lužnica proglašen spomenikom parkovne arhitekture

Perivoj oko dvorca Lužnica u Zaprešiću, odlukom Skupštine Zagrebačke županije, proglašen je zaštićenim područjem u kategoriji spomenika parkovne arhitekture. Park je oblikovan u engleskom parkovnom stilu uz utjecaj francuskog...

Perivoj oko dvorca Lužnica u Zaprešiću, odlukom Skupštine Zagrebačke županije, proglašen je zaštićenim područjem u kategoriji spomenika parkovne arhitekture.

Park je oblikovan u engleskom parkovnom stilu uz utjecaj francuskog kasnobaroknog vrta s oblikovanim živim ogradama uz koloritne cvjetne gredice. Unutar perivoja na jugozapadnoj strani ističe se jezero bogato florom i faunom s dva gaja u neposrednoj blizini. Cijelim perivojem dominiraju soliterna stabla, skupine stabala, gajevi dok na sjevernoj strani  u krajobraznom oblikovanju perivoja prevladavaju grmolike vrste te cvjetne gredice ruža stablašica (vidljiv je utjecaj kasnog baroka, francuski parter). Drvored omeđuje istočnu granicu do ulaza u perivoj. Ispred dvorca na sjevernoj strani nalazi se veličanstvena platana stara preko 300 godina. Dvorac Lužnica izgrađen je u drugoj polovici 18. stoljeća i primjer je višekrilnog otvorenog dvorca te ima status spomenika kulture prve kategorije.

Područje Zagrebačke županije karakterizira bogatstvo prirodnih resursa, u kojem se ističu šume, močvarni prostori, krški fenomeni te velika raznolikost biljnog i životinjskog svijeta, dok zaštićena područja zauzimaju čak 37.690 ha što je 12,2% površine Zagrebačke županije.

Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije upravlja s ukupno 24 zaštićena područja. Svrha njenog djelovanja upravljanje je zaštićenim područjima u smislu zaštite, održavanja i promicanja te osiguranja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara.

Foto: JU Zeleni prsten Zagrebačke županije

Povezane vijesti: