Porast broja putnika i putovanja stranih brodova za kružna putovanja

Strani brodovi za kružna putovanja u razdoblju od siječnja do rujna 2018. ostvarili su porast broja putovanja za 2,6% u odnosu na isto razdoblje 2017. govore podaci Državnog zavoda...

Strani brodovi za kružna putovanja u razdoblju od siječnja do rujna 2018. ostvarili su porast broja putovanja za 2,6% u odnosu na isto razdoblje 2017. govore podaci Državnog zavoda za statistiku ( DZS ). U spomenutom razdoblju 2018. broj putnika na timbrodovima veći je za 10,0%, dok je ukupan broj dana boravka manji za 4,5% u odnosu na isto razdoblje 2017.

Ukupno ostvarena 554 kružna putovanja stranih brodova

U razdoblju od siječnja do rujna 2018. u hrvatske morske luke uplovila su 64 strana broda za kružna putovanja, s ostvarena 554 kružnaputovanja. Na tim brodovima bile su 834 tisuće putnika, koji su u Hrvatskoj boravili 1 123 dana.

Najveći broj putovanja ostvarili su brodovi pod zastavama Bahama (144 putovanja) i Malte (128 putovanja), dok je najveći broj putnika pristigao brodovima pod zastavom Paname (234 tisuće putnika) i Bahama (175tisuća putnika).

Izvor / Foto: DZS

Od ukupno 554 kružna putovanja, najviše putovanja ostvareno je u Dubrovačko-neretvanskoj (55,8%) i Splitsko-dalmatinskoj županiji(24,7%), što je ukupno 80,5%. Ostalih 19,5% putovanja ostvareno je usljedećim županijama: Zadarskoj (6,3%), Istarskoj (5,8%),Šibensko-kninskoj (5,2%) i Primorsko-goranskoj (2,2%).

Najposjećenije su morske luke Dubrovnik, Split i Zadar

Najviše posjeta stranih brodova za kružna putovanja imala je luka Dubrovnik (417 posjeta), slijede luke Split (198 posjeta) i Zadar (100 posjeta).

 

Vijesti: