Predstavljen akcijski plan budućeg održivog razvoja Dubrovnika – Respect the city

Foto: Grad Dubrovnik

U Dubrovniku je predstavljen projekt ‘Respect the city’ kojim gradska uprava želi osigurati održivost dubrovačkog turizma te izbjeći situaciju u kojoj će ‘postati žrtve vlastitog uspjeha’.

Nepodnošljive ljetne gužve i doslovno zakrčenje središta i stare gradske jezgre već godinama muče Grad Dubrovnik, no s obzirom na konstantni rast dolazaka turista (prošle godine je Dubrovnik ostvario najveći broj noćenja u Hrvatskoj, te je među gradovima s najvećim turističkim rastom), situacija je postala takva da CNN ‘reklamira’ Dubrovnik kao jednu od 12 destinacija koje treba izbjegavati a UNESCO mu je zaprijetio oduzimanjem statusa svjetske kulturne baštine.

Kako bi spriječili daljnja zagušenja i stihijski razvoj masovnog turizma, te – kako kažu – degradaciju identiteta i kulturnih i prirodnih vrijednosti, u Gradu su se odlučili hitno djelovati te su pokrenuli projekt Respect the City čiji je cilj nizom kratkoročnih, srednjeročnih i dugoročnih mjera i rješenja unaprijediti pozitivne učinke turizma, a smanjiti njegove negativne učinke.

Donosimo trogodišnji akcijski plan s jasnim ciljem održivog razvoja i upravljanja Dubrovnikom kao turističkom destinacijom u suglasju sa svim bitnim dionicima. Nije riječ o strategiji razvoja turizma, već o projektu koji će u budućnosti objediniti strategiju razvoja turizma, plan upravljanja povijesnom jezgrom te ostale strateške dokumente. Projekt će u sebi nositi kratkoročne ciljeve koje možemo postići već u ovoj te idućim godinama, ali i dugoročne ciljeve održivog turizma’, rekao je gradonačelnik grada Dubrovnika Mato Franković i istaknuo kako ovo ne smije biti projekt tek trenutne gradske vlasti već mora biti obvezujući za sve, zbog čega su pozvali sve političke stranke, gospodarstvenike, sve institucije i ustanove, da budu dio projekta.

Iako se projekt sastoji od tri faze, a treća se odnosi na 2020. godinu, prvi rezultati bi trebali biti vidljivi već ovoga ljeta jer već postoje neka solidna rješenja za probleme dubrovačkog turizma koja dosad nisu bila implementirana. Među mjerama koje se planiraju za ovu godinu su, tako, regulacija i koordinacija dolazaka i odlazaka kruzera, turističkih autobusa, te stacionarnih gostiju i građana Dubrovnika, nadzor i sustav upravljanja posjećenosti stare gradske jezgre, te jače mjere sigurnosti građana i posjetitelja.

Voditelj projekta, Ranko Milić iz Eupolis grupe rekao je kako problem prekomjernog turizma i nedovoljnog upravljanja nije problem samo Dubrovnika, već i najbogatijih svjetskih gradova.“Ovo je pionirski izazov. Dosad se puno ulagalo u marketing, a malo u upravljanje. Bit će ‘požarnih’ mjera, ali želimo raditi sustavno i intergrirano. Želimo okupiti ljude koji žele dobro ovom gradu, kako bismo zajedno osmislili i proveli prioritetne zadatke s ciljem održivog razvoja Dubrovnika. Dobro upravljanje je srž održivog razvoja, a upravo kroz akcijski plan želimo riješiti problem Dubrovnika kao destinacije. Ovaj projekt ne može se provesti bez suradnje s lokalnom zajednicom“ poručio je Milić.

Ciljevi projekta su održivi razvoj turizma, održivo korištenje resursne osnove te održivi razvoj ljudi, gospodarstva i zajednice, a cijeli projekt sastoji se od tri faze.  „Rezultat provedbe akcijskog plana bi trebao biti Dubrovnik kao brend drukčijeg turizma, bez negativnih konotacija. Očekujemo kako ćemo do 2020. godine postići optimalnu distribuciju posjetitelja. Realizirat ćemo prvu fazu funkcionalnog upravljanja destinacijom. Bit će to velik izazov, jako puno će i koštati, ali postoji dovoljno izvora financiranja, prije svega kroz EU fondove“ zaključuje Milić.

Tri faze realizacije projekta - Respect the city
 U prvoj fazi, definira se projektni tim stručnjaka s višegodišnjim iskustvom u osmišljavanju i provedbi projekata održivog razvoja i održivog turizma, primjeni i podršci društvenih inovacija i održivog, društveno odgovornog poduzetništva, međusektorskih lokalnih razvojnih partnerstava, rješavanju urbanih razvojnih izazova, te osiguravanju vanjskih izvora razvojnog financiranja kroz EU i druge javne i privatne razvojne fondove na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Ovaj tim u ovoj fazi ima zadatak facilitirati procese stvaranja konkretnih rješenja za definirane hitne probleme, te raditi na osiguranju izvora financiranja, ali i pretvaranju rješenja u održive poslovne modele. Cilj ovoga jest grad Dubrovnik pozicionirati ne kao grad problem, već kao pro-aktivnog globalnog lidera razvoja održivog i odgovornog turizma. Paralelno s ovim, u ovoj fazi osniva se i savjetodavno tijelo koje je svoj inicijativni sastanak imalo 19. veljače 2018. U ovo tijelo su uključeni relevantni lokalni, regionalni, nacionalni i međunarodni dionici koji će zajedničkim snagama definirati prioritetne kratkoročne, srednjoročne i dugoročne ciljeve održivog razvoja turizma, ali i grada Dubrovnika u cjelini. Savjetodavno tijelo će predložiti i stvaranje sektorskih radnih skupina koje će ponuditi mjere rješavanja hitnih problema (npr. zagušenja najugroženijih dijelova grada već u 2018.).

U drugoj fazi projekta u 2019. cilj je nastaviti razvoj osmišljavanjem, testiranjem i uspostavom srednjoročnih mjera te osigurati izvore financiranja modela i rješenja upravljanja destinacijom uključivanjem zainteresiranih dionika. Međusektorsko projektno partnerstvo će uključiti ponajbolju hrvatsku i svjetsku znanstveno-istraživačku, društveno-gospodarsku i razvojno-inovacijsku struku.

U trećoj fazi, planiraju se realizirati ciljana prioritetna ulaganja u unapređenje kritične infrastrukture, testiranje i optimiranje inteligentnog sustava upravljanja destinacijom, izgradnju kapaciteta dionika, razvoj i promociju proizvoda i usluga održivog i odgovornog turizma, te uspostavu međunarodnog centra za transfer znanja i tehnologija održivog i odgovornog turizma. Na ovaj način, planira se konkretno doprinijeti očuvanju, ali i unapređenju ugleda Dubrovnika kao svjetski atraktivne, ali i organizirane, dobro upravljane i uređene turističke destinacije koja osim svoje ljepote, kulture i povijesti, svijetu može ponuditi i relevantna rješenja, znanja i inovacije kao dodatnu vrijednost kako za posjetitelje, tako i za sve svoje građane, uključivo djecu, mlade, obitelji, osobe treće dobi i druge skupine u riziku od isključenosti.

Vijesti: